Tốc độ “rùa”, cần 26 năm nữa mới xong quy hoạch chi tiết đô thị

19/01/2016 08:35 AM |

Hiện còn 65% quy hoạch chi tiết chưa thực hiện nên nếu cứ theo tốc độ này, sẽ phải mất 26 năm nữa để hoàn thành.

Bình luận về tốc độ làm quy hoạch rất chậm ở nước ta, phát biểu tại hội nghị triển khai niệm vụ ngành xây dựng năm 2016, ông Trần Ngọc Hùng, Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam, nhẩm tính: Theo số liệu của Bộ Xây dựng công bố về làm quy hoạch ở nước ta vừa công bố thì tốc độ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết tăng trung bình là 2,5%/năm.

Hiện còn 65% quy hoạch chi tiết chưa thực hiện. Nếu cứ theo tốc độ này, sẽ phải mất 26 năm nữa để hoàn thành. Do đó, việc thỏa thuận quy hoạch, cơ chế xin cho sẽ tồn tại rất lâu, khó giữ được quy hoạch chung. Hậu quả và việc khắc phục chắc chắn tốn kém khó thể thống kê hết.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng cho biết, hết năm 2015, quy hoạch chung đạt 100%, (tăng 7% so với năm 2010), quy hoạch phân khu đạt 72% (tăng 2% so với năm 2014; tăng 27% so với năm 2010), quy hoạch chi tiết 1/500 đạt khoảng 33% (tăng khoảng 3% so với năm 2014, tăng 13% so với năm 2010), quy hoạch xây dựng nông thôn đạt 98,2% (tăng 3,3% so với năm 2014; tăng 71,8% so với năm 2010).

Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng đánh giá, “công tác lập và quản lý thực hiện quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị ở một số nơi còn chậm, ảnh hưởng đến công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị. Công tác quản lý, kiểm soát phát triển đô thị có nơi còn thiếu quyết liệt”.

Nguyên nhân của thực trạng này, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng cho là do một số địa phương chưa thực sự quan tâm, quyết liệt trong triển khai công tác quy hoạch và quản lý phát triển đô thị; kinh phí dành cho công tác quy hoạch, đầu tư hạ tầng kỹ thuật đô thị còn hạn chế, chủ yếu phụ thuộc vào nguồn ngân sách nhà nước, chưa đa dạng hóa, xã hội hóa được các nguồn lực để thực hiện.

Kế hoạch năm 2016 của Bộ Xây dựng đề ra là tỷ lệ quy hoạch vùng tỉnh đạt 100%, quy hoạch chung đạt 100%, quy hoạch phân khu đạt khoảng trên 75%, quy hoạch chi tiết 1/500 đạt khoảng trên 35%, quy hoạch xây dựng nông thôn đạt 100%.

Để khắc phục tình trạng quy hoạch chi tiết chậm như hiện nay, theo ông Trần Ngọc Hùng, cần tập trung nhân lực, kinh tế cho quy hoạch chi tiết, đề ra tiến độ cụ thể, đặc biệt chú trọng quy hoạch chi tiết ở khu vực các đô thị.

Dẫn ví dụ cụ thể, ông Hùng lo ngại rằng, việc triển khai nhiệm vụ sau khi quy hoạch chung được phê duyệt rất trì trệ, không đáp ứng kịp yêu cầu quản lý. Chẳng hạn, Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng ký duyệt từ ngày 26/7/2011. Nhưng sau gần 5 năm thực hiện, nhiều quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết chưa được phê duyệt.

Còn Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng kỳ vọng trong thời gian tới, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng quy hoạch xây dựng đô thị, gắn với các loại quy hoạch khác.

Theo Xuân Thân

Cùng chuyên mục
XEM