Tiền thưởng, ăn trưa không dùng đóng bảo hiểm xã hội

25/12/2015 16:17 PM |

Chỉ còn vài ngày nữa luật bảo hiểm xã hội năm 2014 sẽ có hiệu lực. Những thay đổi trong tiền đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của luật này đang được nhiều người quan tâm.

Cụ thể, từ 1/1/2016 đến hết năm 2017 đóng bảo hiểm xã hội dựa trên mức lương và phụ cấp ghi trong hợp đồng. Từ 1/1/2018, tiền đóng bảo hiểm xã hội dựa trên mức lương, phụ cấp và nhiều khoản bổ sung khác ghi trong hợp đồng lao động.

Theo quy định, người lao động sẽ đóng 8%, doanh nghiệp đóng 18%, chiếm 26% lương hàng tháng.

Những khoản phụ cấp nào sẽ được tính đóng bảo hiểm xã hội hiện đang là thắc mắc với người lao động cũng như doanh nghiệp. Theo bà Trần Thị Thúy Nga, vụ trưởng BHXH (Bộ LĐ-TB&XH) bộ sẽ ban hành thông tư hướng dẫn cụ thể các khoản tính vào lương để làm căn cứ tính đóng BHXH.

Theo bà Nga tiết lộ, những khoản phụ cấp tính đóng BHXH năm 2016-2017 là tiền lương và phụ cấp quy định tại điểm a, khoản 2, điều 4, thông tư 47/2015 được bộ LĐ-TB&XH ban hành hồi tháng 11:

Các khoản phụ cấp lương được 2 bên thỏa thuận ghi trong hợp đồng gồm: Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt; mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ.

Từ năm 2018, cơ sở tính BHXH được cộng thêm những khoản bổ sung quy định ở điểm a, khoản 3, điều 4, thông tư 47 nêu trên: Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

Đây là những khoản thường xuyên, không hoặc ít biến động. Trong Thông tư 47 cũng loại trừ rất nhiều khoản không phải đóng, như tiền thưởng, tiền ăn giữa ca, tiền đi lại, điện thoại, tiền nuôi con nhỏ, sinh nhật...

Xem thông tư tại đây.

Cùng chuyên mục
XEM
Đọc thêm