PVN: Nộp ngân sách 2015 đạt 115,1 nghìn tỷ đồng

10/01/2016 15:42 PM |

Báo cáo của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016 ngày 9-1 cho thấy, toàn ngành đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Theo đại diện PVN, tiếp nối giai đoạn giá dầu thế giới suy giảm mạnh từ năm 2014, nên năm 2015 PVN đã chịu tác động không thuận lợi đối với hoạt động sản xuất và đầu tư, tuy nhiên, bằng những nỗ lực, chương trình hành động, chủ động triển khai các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế, kết quả hoạt động toàn ngành đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Theo đó, Tập đoàn đã gia tăng trữ lượng dầu khí năm 2015 hoàn thành kế hoạch cả năm trước 2 tháng, đạt 40,5 triệu tấn dầu quy đổi, vượt 8% so với kế hoạch năm. Tổng sản lượng khai thác quy dầu cũng đã hoàn thành đạt 29,42 triệu tấn dầu quy đổi, vượt 10,6% so với kế hoạch Chính phủ giao.

Tính trong cả 5 năm 2011-2015, Tập đoàn đã đạt tốc độ tăng doanh thu trên 6%/năm, tăng gấp 2,7 lần so với giai đoạn năm 2006-2010. Nộp ngân sách nhà nước toàn tập đoàn năm 2015 đạt 115,1 nghìn tỷ đồng, bằng 119,8% kế hoạch năm. Tính chung 5 năm, đóng góp ngân sách Nhà nước vượt 214.100 tỷ đồng so với kế hoạch Chính phủ giao.

Cũng theo đại diện PVN, năm 2015 các chỉ tiêu cơ bản khác của Tập đoàn như: doanh thu hợp nhất, tổng lợi nhuận sau thuế, tổng tài sản, hệ số bảo toàn vốn, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quân và hệ số nợ/tổng tài sản toàn Tập đoàn và Công ty Mẹ đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

 

Theo Hoài Anh

Cùng chuyên mục
XEM