Không đòi được nợ thì “báo cáo Thủ tướng”

03/07/2015 14:35 PM |

Thủ tướng ký ban hành quy chế phân loại nợ tại Ngân hàng Chính sách xã hội với 10 tiêu chí phân loại...

“Đối với các khoản nợ sau khi áp dụng mọi biện pháp xử lý theo quy định mà không thu hồi được, Ngân hàng Chính sách xã hội kiến nghị cơ chế xử lý, báo cáo Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định”.

Đó là nội dung đáng chú ý trong quy chế phân loại nợ tại Ngân hàng Chính sách xã hội, vừa được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành.

Theo đó, Ngân hàng Chính sách xã hội căn cứ thực trạng của từng khoản nợ để thực hiện phân loại nợ theo các tiêu chí quy định.

Việc phân loại nợ tại Ngân hàng Chính sách xã hội được thực hiện theo dư nợ thực tế của từng khoản nợ. Đối với những khoản nợ phải chuyển nợ quá hạn một phần theo phân kỳ trả nợ thì chỉ phần dư nợ bị chuyển nợ quá hạn được tính là nợ quá hạn, phần dư nợ còn lại vẫn được tính là nợ trong hạn.

Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện phân loại nợ căn cứ vào các tiêu chí phân loại nợ, trong từng tiêu chí phân loại sẽ được phân nhóm theo các chỉ tiêu và chi tiết theo trạng thái nợ, với 10 tiêu chí phân loại.

Quy chế nêu rõ, Ngân hàng Chính sách xã hội phải có bộ phận quản lý phân loại nợ tại hội sở chính để quản lý việc phân loại nợ theo quy định tại quy chế này.

Căn cứ kết quả phân loại nợ, Ngân hàng Chính sách xã hội chủ trì phối hợp chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp, có các giải pháp tích cực, đồng bộ để thu hồi nợ đảm bảo phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng ưu đãi.

Đối với các khoản nợ rủi ro do nguyên nhân khách quan theo các quy định hiện hành,Tổng Giám đốc và Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội có trách nhiệm xử lý kịp thời theo quy định của Chính phủ.

Đối với các khoản nợ không có khả năng thu hồi chưa có cơ chế xử lý đã được phân loại nợ theo tiêu chí phân loại nợ theo khả năng trả nợ của khách hàng, sau khi áp dụng mọi biện pháp xử lý theo quy định mà không thu hồi được nợ giao Ngân hàng Chính sách xã hội kiến nghị cơ chế xử lý, báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Trong cuộc họp về giảm nghèo hồi cuối tháng 6 vừa qua, Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh cho hay, nợ xấu khi cho hộ nghèo vay của Ngân hàng Chính sách xã hội và các ngân hàng thương mại rất thấp, chỉ khoảng 0,4- 0,5%.

Theo Bảo Quyên

Cùng chuyên mục
XEM