Chính thức bỏ quy định khống chế đối với chi quảng cáo, khuyến mại

27/11/2014 16:29 PM | Pháp luật

Chiều 26-11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua 3 dự án Luật do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo, trong đó có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật Thuế.

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật Thuế với 425 đại biểu tán thành (chiếm 85,51%).

Dự thảo đã thống nhất việc bỏ quy định khống chế đối với chi quảng cáo, khuyến mại. Theo Ủy ban Thường vụ QH, việc quy định khống chế chi quảng cáo đã được thực hiện từ năm 1999 đến nay, tỷ lệ khống chế được quy định tăng dần qua các năm (từ 7% năm 1999 đến nay là 15%).

Việc giới hạn chi phí quảng cáo đã hạn chế doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp có quy mô kinh doanh vừa và nhỏ phát triển thị trường, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Do đó, cùng với việc bỏ quy định khống chế đối với chi quảng cáo, khuyến mại, Ủy ban Thường vụ QH cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý chặt chẽ trong việc hạch toán chi phí quảng cáo, tránh việc lợi dụng cơ chế thông thoáng để gian lận, trốn thuế; rà soát lại các quy định tại Luật Thương mại, Luật Giá để có biện pháp quản lý chặt chẽ đối với các khoản chi hoa hồng, khuyến mại, nhất là các khoản chi hoa hồng trong lĩnh vực y tế, xuất bản và phát hành sách giáo khoa...

Đáng chú ý, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế không quy định về xóa tiền phạt chậm nộp. Trường hợp cần thiết phải xóa tiền phạt chậm nộp phát sinh trước ngày 1-7-2013 như đề xuất của Chính phủ, Quốc hội sẽ xem xét, ban hành nghị quyết riêng.

Ngoài ra, để góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đã bổ sung quy định: Bỏ mức phạt chậm nộp 0,07% tính trên số tiền chậm nộp thuế đối với số thuế chậm nộp trên 90 ngày, giữ mức phạt chậm nộp 0,05% mỗi ngày tính trên số tiền chậm nộp.

Trường hợp người nộp thuế cung ứng hàng hoá, dịch vụ bằng vốn ngân sách Nhà nước nhưng chưa được thanh toán nên không có nguồn nộp kịp thời các khoản thuế dẫn đến nợ thuế thì không phải nộp tiền chậm nộp đối với số tiền thuế nợ phát sinh trong thời gian ngân sách nhà nước chưa thanh toán.

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2015.

>> Những văn bản pháp luật nổi bật tuần từ 17-23/11/2014

Nguyễn Trung Anh

Cùng chuyên mục
XEM