Đóng BHXH trên tổng thu nhập có thể giãn đến sau năm 2018

29/12/2015 09:56 AM |

Chiều 28/12, BHXH Việt Nam công bố thông tin về lộ trình triển khai tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc từ 1/1/2016.

Theo đó, về mức đóng BHXH bắt buộc từ ngày 1/1/2016 theo quy định của Luật BHXH (sửa đổi), tỷ lệ đóng BHXH bắt buộc năm 2016 không thay đổi (ổn định kể từ 1/1/2014).

Cụ thể, người lao động (NLĐ) đóng 8% tiền lương tháng đóng BHXH (đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất); người sử dụng lao động đóng 18% tiền lương tháng đóng BHXH (14% vào quỹ hưu trí, tử tuất; 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 3% vào quỹ ốm đau, thai sản). Như vậy, tổng tỷ lệ đóng là 26% tiền lương tháng đóng BHXH.

Đối với lao động thuộc đối tượng hưởng lương theo tháng lương, bảng lương do Nhà nước quy định, từ 1/1/2016, những người hưởng lương theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, thì tiền lương để tính đóng BHXH không thay đổi. Người lao động vẫn đóng BHXH theo tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).

Tuy nhiên, với NLĐ đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, có lộ trình: Từ ngày 1/1/2016 đến 31/12/2017, tính đóng BHXH theo mức lương và phụ cấp lương ghi trong hợp đồng lao động.

So với quy định trước đây, tiền lương tính đóng BHXH giai đoạn 2016-2017 có thêm khoản phụ cấp lương. Từ ngày 1/1/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác ghi trong hợp đồng lao động, nghĩa là tổng thu nhập thay vì lương cơ bản (hoặc hơn lương cơ bản một chút) như trước.

Quy định này trước đó được thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh, xã hội Phạm Minh Huân cho rằng sẽ gây ra khó khăn và giảm sức cạnh tranh của DN. Vì vậy, Bộ sẽ cân nhắc về lộ trình và có thể tiếp tục giãn thêm thời gian, thay vì chỉ 3 năm ngắn ngủi.

Hoàng Vân

Cùng chuyên mục
XEM