Đã "bêu tên" đối tượng nợ thuế nhưng vẫn còn 70.000 tỷ đồng chưa thu được

26/02/2016 22:11 PM |

Trong suốt năm 2015, ngành thuế đã thực hiện công khai thông tin người nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tuy nhiên, số tiền nợ đọng thuế vẫn còn gần 70.000 tỷ đồng.

Theo Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính, kết quả thu năm 2015 đạt 806.378 tỷ đồng, bằng 110,2% dự toán (tương ứng vượt 74.778 tỷ đồng) và bằng 117,7% so với thực hiện năm 2014.

Từ đầu năm, cơ quan thuế các cấp đã tích cực triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tăng thu, chống thất thu ngân sách, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế tạo điều kiện để tăng thu ngân sách.

Toàn ngành đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp quản lý nợ thuế, thậm chí thực hiện công khai thông tin người nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tính đến thời điểm 31/12/2015, tổng số tiền nợ thuế còn gần 70.000 tỷ đồng, giảm 11,1% so với thời điểm 31/12/2014.

Trong năm 2015, toàn ngành đã thu được hơn 39.000 tỷ đồng tiền thuế nợ, tăng 27,1% so với cùng kỳ, bằng 102,9% chỉ tiêu thu nợ.

Theo Tổng cục, có 10 địa phương có số nợ thuế tăng cao so với năm 2014 (trên 30%). Trong đó, 7 địa phương có số nợ thuế tăng trên 20% đến 30%, 10 địa phương có số nợ thuế tăng trên 10% đến 20%, và 14 địa phương có số nợ thuế tăng đến 10%.

Nói về khoản nợ đọng thuế nói trên, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết, khoảng 25.000 tỷ đồng nợ đọng thuế là nợ “bất khả kháng” (không do doanh nghiệp, hoặc không có đối tượng thu do đã doanh nghiệp đã giải thể, phá sản, ngừng kinh doanh…).

Gần 45.000 tỷ đồng còn lại là khoản nợ đọng cần quyết liệt xử lý, phải phấn đấu đến thời điểm 31/12/2016, khoản nợ đọng không được vượt quá 5% tổng thu ngân sách năm.

Mục tiêu nợ đọng thuế không được vượt quá 5% tổng thu ngân sách năm cũng được đặt ra cho năm 2015. Căn cứ theo số liệu của Tổng cục Thuế, khoản nợ đọng thuế 70.000 tỷ đồng nói trên đã chiếm 8,7% tổng thu ngân sách năm.

Thanh Thủy

Cùng chuyên mục
XEM