Các DNNN còn gần 20 nghìn tỷ đồng đầu tư ngoài ngành sẽ phải thoái vốn trong năm nay

06/06/2015 09:55 AM |

Tính đến Quý I/2015 các DNNN đã thoái vốn đầu tư ngoài ngành là 8.213 tỷ đồng và số thu về là 8.599 tỷ đồng. Số còn phải thoái trong những tháng còn lại của năm 2015 là 19.517 tỷ đồng, trong đó lĩnh vực ngân hàng và bất động sản chiếm đa số với khoảng 12 nghìn tỷ đồng.

Chiều ngày 5/6/2015, Bộ Tài chính đã tổ chức họp báo về tình hình , cổ phần hóa DNNN thời gian qua và các giải pháp đẩy mạnh tiến độ tái cơ cấu DNNN năm 2015.

Theo ông Đặng Quyết Tiến - Phó Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính), tính đến hết Quý I/2015 cả nước đã thực hiện sắp xếp được 6.980 doanh nghiệp, trong đó 4.237 doanh nghiệp.

Giai đoạn 2011-2013, cả nước đã thực hiện sắp xếp được 180 doanh nghiệp, trong đó cổ phần hóa 99 doanh nghiệp và sắp xếp theo các hình thức khác 81 doanh nghiệp.

Giai đoạn 2014-2015, theo kế hoạch sắp xếp đã được duyệt thì cả nước sẽ thực hiện cổ phần hóa 432 doanh nghiệp. Trong năm 2014 cả nước đã thực hiện sắp xếp được 167 doanh nghiệp, tăng gấp 1,65 lần năm 2013; trong đó, cổ phần hóa 143 doanh nghiệp, tăng gấp gần 2 lần năm 2013.

Trong Quý I/2015, cả nước cổ phần hóa 29 doanh nghiệp (trong đó có 3 Tổng công ty nhà nước và 26 doanh nghiệp). Còn lại 260 doanh nghiệp thì có 62 doanh nghiệp đã công bố giá trị doanh nghiệp, 198 doanh nghiệp đang xác định giá trị doanh nghiệp.

Về kết quả thoái vốn: Năm 2012, thoái được 348 tỷ đồng, thu được 356 tỷ đồng; Năm 2013, thoái được 874 tỷ đồng, thu được 745 tỷ đồng; Năm 2014, thoái được 4.184 tỷ đồng, thu được 4.292 tỷ đồng; Quý I/2015, thoái được 2.807 tỷ đồng, thu được 3.206 tỷ đồng.

Như vậy, số vốn đã thoái tính đến Quý I/2015 là 8.213 tỷ đồng và số thu về là 8.599 tỷ đồng. Số còn phải thoái trong những tháng còn lại của năm 2015 là 19.517 tỷ đồng, trong đó lĩnh vực ngân hàng và bất động sản chiếm đa số với khoảng 12 nghìn tỷ đồng.

Đánh giá chung về kết quả thực hiện tái cơ cấu, cổ phần hóa DNNN và thoái vốn, ông Đặng Quyết Tiến cho biết, về cơ bản, thời gian qua các Tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp nhà nước đã tích cực triển khai Đề án tái cơ cấu theo tinh thần Quyết định số 929/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Các cơ chế chính sách về tái cơ cấu, sắp xếp, cổ phần hóa DNNN tiếp tục được hoàn thiện theo hướng tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp thực hiện.

Trên cơ sở các đề án đã được phê duyệt, các tập đoàn, tổng công ty đã tiến hành rà soát, phân loại, xác định danh mục ngành nghề, phạm vi kinh doanh chính, ngành nghề có liên quan và xây dựng kế hoạch cổ phần hóa; một số tập đoàn và tổng công ty đã xây dựng, ban hành mới hoặc hoàn thiện hệ thống quy chế quản trị nội bộ, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý, điều hành nhằm tinh giảm biên chế, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, cũng theo ông Tiến quá trình tái cơ cấu, cổ phần hóa DNNN vẫn còn một số hạn chế, vướng mắc cần nghiên cứu, khắc phục như: tiến độ cổ phần hóa DNNN giai đoạn 2011 - 2012 còn chậm (năm 2011 cổ phần hóa 12 doanh nghiệp, năm 2012 cổ phần hóa 13 doanh nghiệp) nhưng đến năm 2013 và năm 2014 tiến độ cổ phần hóa đã nhanh hơn (năm 2013 cổ phần hóa 74 doanh nghiệp; năm 2014 cổ phần hóa 143 doanh nghiệp); một số khoản đầu tư ngoài ngành có hiệu quả thấp, thua lỗ, không bảo toàn được giá trị đầu tư ban đầu…

Ông Đặng Quyết Tiến cũng cho biết về một số định hướng về cơ chế chính sách tháo gỡ khó khăn trong cổ phần hóa, thoái vốn DNNN, như: Thoái vốn tại doanh nghiệp cổ phần hóa chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán và chưa bàn giao về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) thì thoái vốn theo lô với nguyên tắc bán đấu giá công khai; Áp dụng cho các doanh nghiệp mà nhà nước không cần nắm giữ cổ phần; Không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai đối với các đợt bán đấu giá theo lô.

Đối với doanh nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa nhưng chưa có điều kiện IPO ngay, thì giá bán cổ phần cho người lao động và tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp bằng 60% giá khởi điểm theo phương án cổ phần hóa.

Theo Khánh Nhi

Cùng chuyên mục
XEM