10 nền kinh tế tăng trưởng chậm nhất thế giới

19/06/2015 10:11 AM | Thị trường

Danh sách 10 nền kinh tế tăng trưởng chậm nhất thế giới trong thời gian 2014-2017 theo dự báo của Ngân hàng Thế giới (WB), trang Business Insider giới thiệu...

10 nền kinh tế tăng trưởng chậm nhất thế giới
10. Yemen</p></div><div></div></div><p> </p><p><i>Dự báo tăng trưởng GDP năm 2015: -2,8%</p><p>Dự báo tăng trưởng GDP năm 2016: +2,8%</p><p>Dự báo tăng trưởng GDP năm 2017: +3,4%</p><p>Dự báo tăng trưởng GDP từ năm 2014-2017: +0,9%</i></p><p>Nền kinh tế phụ thuộc vào năng lượng của Yemen đã suy sụp cùng với sự giảm sâu của giá dầu trong năm 2014. Ngoài ra, nước này còn đang ở trong một cuộc nội chiến. “Yemen sẽ tiếp tục đối mặt những thách thức lớn trong dài hạn, gồm suy giảm tài nguyên nước, tỷ lệ thất nghiệp cao, thiếu lương thực nghiêm trọng, và tốc độ tăng dân số cao”, cuốn CIA Factbook nhận định.

 

10. Yemen

Dự báo tăng trưởng GDP năm 2015: -2,8%
Dự báo tăng trưởng GDP năm 2016: +2,8%
Dự báo tăng trưởng GDP năm 2017: +3,4%
Dự báo tăng trưởng GDP từ năm 2014-2017: +0,9%

Nền kinh tế phụ thuộc vào năng lượng của Yemen đã suy sụp cùng với sự giảm sâu của giá dầu trong năm 2014. Ngoài ra, nước này còn đang ở trong một cuộc nội chiến. “Yemen sẽ tiếp tục đối mặt những thách thức lớn trong dài hạn, gồm suy giảm tài nguyên nước, tỷ lệ thất nghiệp cao, thiếu lương thực nghiêm trọng, và tốc độ tăng dân số cao”, cuốn CIA Factbook nhận định.

9. Croatia</p></div><div></div></div><p> </p><p><i>Dự báo tăng trưởng GDP năm 2015: +0,5%</p><p>Dự báo tăng trưởng GDP năm 2016: +1,2%</p><p>Dự báo tăng trưởng GDP năm 2017: +1,5%</p><p>Dự báo tăng trưởng GDP từ năm 2014-2017: +0,7%</i></p><p>Nền kinh tế Croatia vẫn chưa phục hồi hoàn toàn sau cuộc khủng hoảng 2008. GDP nước này giảm 0,4% trong năm ngoái. Croatia hiện đang đương đầu với tỷ lệ thất nghiệp cao, phát triển không đồng đều giữa các vùng và đầu tư nước ngoài suy giảm.

 

9. Croatia

Dự báo tăng trưởng GDP năm 2015: +0,5%
Dự báo tăng trưởng GDP năm 2016: +1,2%
Dự báo tăng trưởng GDP năm 2017: +1,5%
Dự báo tăng trưởng GDP từ năm 2014-2017: +0,7%

Nền kinh tế Croatia vẫn chưa phục hồi hoàn toàn sau cuộc khủng hoảng 2008. GDP nước này giảm 0,4% trong năm ngoái. Croatia hiện đang đương đầu với tỷ lệ thất nghiệp cao, phát triển không đồng đều giữa các vùng và đầu tư nước ngoài suy giảm.

8. Brazil</p></div><div></div></div><p> </p><p><i>Dự báo tăng trưởng GDP năm 2015: -1,3%</p><p>Dự báo tăng trưởng GDP năm 2016: +1,1%</p><p>Dự báo tăng trưởng GDP năm 2017: +2%</p><p>Dự báo tăng trưởng GDP từ năm 2014-2017: +0,47%</i></p><p>Chính phủ Brazil đã tìm cách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua giảm thuế cho công nghiệp và khuyến khích các hộ gia đình tiêu dùng. Tuy vậy, thâm hụt tài khóa và cán cân vãng lai đã cản trở kế hoạch này. Ngoài ra, cúp bóng đá thế giới (World Cup) 2014 cũng gây áp lực lớn đối với nền kinh tế Brazil.

 

8. Brazil

Dự báo tăng trưởng GDP năm 2015: -1,3%
Dự báo tăng trưởng GDP năm 2016: +1,1%
Dự báo tăng trưởng GDP năm 2017: +2%
Dự báo tăng trưởng GDP từ năm 2014-2017: +0,47%

Chính phủ Brazil đã tìm cách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua giảm thuế cho công nghiệp và khuyến khích các hộ gia đình tiêu dùng. Tuy vậy, thâm hụt tài khóa và cán cân vãng lai đã cản trở kế hoạch này. Ngoài ra, cúp bóng đá thế giới (World Cup) 2014 cũng gây áp lực lớn đối với nền kinh tế Brazil.

7. Serbia</p></div><div></div></div><p> </p><p><i>Dự báo tăng trưởng GDP năm 2015: -0,5%</p><p>Dự báo tăng trưởng GDP năm 2016: +1,5%</p><p>Dự báo tăng trưởng GDP năm 2017: +2%</p><p>Dự báo tăng trưởng GDP từ năm 2014-2017: +0,29%</i></p><p>Với GDP giảm 1,8% trong năm 2014, Serbia cùng lúc đương đầu với tỷ lệ thất nghiệp cao, thu nhập trì trệ của các hộ gia đình, tham nhũng, dân số lão hóa, hệ thống pháp luật kém hiệu quả... Trong khi đó, các cải cách cơ cấu của nước này đã bị trì hoãn suốt từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

 

7. Serbia

Dự báo tăng trưởng GDP năm 2015: -0,5%
Dự báo tăng trưởng GDP năm 2016: +1,5%
Dự báo tăng trưởng GDP năm 2017: +2%
Dự báo tăng trưởng GDP từ năm 2014-2017: +0,29%

Với GDP giảm 1,8% trong năm 2014, Serbia cùng lúc đương đầu với tỷ lệ thất nghiệp cao, thu nhập trì trệ của các hộ gia đình, tham nhũng, dân số lão hóa, hệ thống pháp luật kém hiệu quả... Trong khi đó, các cải cách cơ cấu của nước này đã bị trì hoãn suốt từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

6. Nga</p></div><div></div></div><p> </p><p><i>Dự báo tăng trưởng GDP năm 2015: -2,7%</p><p>Dự báo tăng trưởng GDP năm 2016: +0,7%</p><p>Dự báo tăng trưởng GDP năm 2017: +2,5%</p><p>Dự báo tăng trưởng GDP từ năm 2014-2017: +0,26%</i></p><p>Nền kinh tế Nga có mức độ phụ thuộc lớn vào ngành năng lượng, nên đã gặp khó khăn khi giá dầu sụt giảm trong năm 2014. Giới phân tích cho rằng việc Nga tăng ngân sách quốc phòng trong bối cảnh hiện nay sẽ gây vấn đề không nhỏ cho nền kinh tế. Ngoài ra, các vấn đề cơ cấu như sự can thiệp sâu của nhà nước vào khu vực kinh tế tư nhân cũng gây cản trở lớn.

 

6. Nga

Dự báo tăng trưởng GDP năm 2015: -2,7%
Dự báo tăng trưởng GDP năm 2016: +0,7%
Dự báo tăng trưởng GDP năm 2017: +2,5%
Dự báo tăng trưởng GDP từ năm 2014-2017: +0,26%

Nền kinh tế Nga có mức độ phụ thuộc lớn vào ngành năng lượng, nên đã gặp khó khăn khi giá dầu sụt giảm trong năm 2014. Giới phân tích cho rằng việc Nga tăng ngân sách quốc phòng trong bối cảnh hiện nay sẽ gây vấn đề không nhỏ cho nền kinh tế. Ngoài ra, các vấn đề cơ cấu như sự can thiệp sâu của nhà nước vào khu vực kinh tế tư nhân cũng gây cản trở lớn.

5. Saint Lucia</p></div><div></div></div><p> </p><p><i>Dự báo tăng trưởng GDP năm 2015: -0,6%</p><p>Dự báo tăng trưởng GDP năm 2016: +0,8%</p><p>Dự báo tăng trưởng GDP năm 2017: +1,4%</p><p>Dự báo tăng trưởng GDP từ năm 2014-2017: +0,15%</i></p><p>Du lịch là lĩnh vực chính trong nền kinh tế Saint Lucia, đảo quốc ở Đại Tây Dương. Bởi vậy, khi ngành du lịch sụt giảm do khủng hoảng tài chính, nền kinh tế này đã gặp khó và đến nay vẫn chưa phục hồi hoàn toàn.

 

5. Saint Lucia
Dự báo tăng trưởng GDP năm 2015: -0,6%
Dự báo tăng trưởng GDP năm 2016: +0,8%
Dự báo tăng trưởng GDP năm 2017: +1,4%
Dự báo tăng trưởng GDP từ năm 2014-2017: +0,15%

Du lịch là lĩnh vực chính trong nền kinh tế Saint Lucia, đảo quốc ở Đại Tây Dương. Bởi vậy, khi ngành du lịch sụt giảm do khủng hoảng tài chính, nền kinh tế này đã gặp khó và đến nay vẫn chưa phục hồi hoàn toàn.

4. Belarus</p></div><div></div></div><p> </p><p><i>Dự báo tăng trưởng GDP năm 2015: -3,5%</p><p>Dự báo tăng trưởng GDP năm 2016: -1%</p><p>Dự báo tăng trưởng GDP năm 2017: +1%</p><p>Dự báo tăng trưởng GDP từ năm 2014-2017: -0,5%</i></p><p>Nền kinh tế Belarus có mức độ phụ thuộc lớn vào Nga. Bởi vậy, khi kinh tế Nga gặp khó trong năm 2014, kinh tế Belarus cũng gặp khó theo. Có vẻ như Belarus vừa muốn cải thiện quan hệ với châu Âu, nhưng lại không muốn làm mếch lòng Nga, nên nước này sẽ không đi theo hướng “hoặc Nga, hoặc châu Âu”.

 

4. Belarus
Dự báo tăng trưởng GDP năm 2015: -3,5%
Dự báo tăng trưởng GDP năm 2016: -1%
Dự báo tăng trưởng GDP năm 2017: +1%
Dự báo tăng trưởng GDP từ năm 2014-2017: -0,5%

Nền kinh tế Belarus có mức độ phụ thuộc lớn vào Nga. Bởi vậy, khi kinh tế Nga gặp khó trong năm 2014, kinh tế Belarus cũng gặp khó theo. Có vẻ như Belarus vừa muốn cải thiện quan hệ với châu Âu, nhưng lại không muốn làm mếch lòng Nga, nên nước này sẽ không đi theo hướng “hoặc Nga, hoặc châu Âu”.

3. Libya</p></div><div></div></div><p> </p><p><i>Dự báo tăng trưởng GDP năm 2015: +0,5%</p><p>Dự báo tăng trưởng GDP năm 2016: +15%</p><p>Dự báo tăng trưởng GDP năm 2017: +10,9%</p><p>Dự báo tăng trưởng GDP từ năm 2014-2017: -0,65%</i></p><p>GDP của Libya suy giảm 24% trong năm 2014 do biểu tình khiến xuất khẩu dầu thô bị gián đoạn. Libya có nguồn thu chủ yếu từ năng lượng, nhưng Chính phủ đã không có sự đầu tư thích hợp cho ngành này. Từ sau cuộc cách mạng năm 2011, nền kinh tế Libya biến động rất mạnh.</p><p>

 

3. Libya
Dự báo tăng trưởng GDP năm 2015: +0,5%
Dự báo tăng trưởng GDP năm 2016: +15%
Dự báo tăng trưởng GDP năm 2017: +10,9%
Dự báo tăng trưởng GDP từ năm 2014-2017: -0,65%

GDP của Libya suy giảm 24% trong năm 2014 do biểu tình khiến xuất khẩu dầu thô bị gián đoạn. Libya có nguồn thu chủ yếu từ năng lượng, nhưng Chính phủ đã không có sự đầu tư thích hợp cho ngành này. Từ sau cuộc cách mạng năm 2011, nền kinh tế Libya biến động rất mạnh.

2. Venezuela</p></div><div></div></div><p> </p><p><i>Dự báo tăng trưởng GDP năm 2015: -5,1%</p><p>Dự báo tăng trưởng GDP năm 2016: -1%</p><p>Dự báo tăng trưởng GDP năm 2017: +1,1%</p><p>Dự báo tăng trưởng GDP từ năm 2014-2017: -2,28%</i></p><p>Nền kinh tế Venezuela cũng phụ thuộc vào dầu lửa, mặt hàng chiếm gần 96% xuất khẩu, 12% GDP của nước này. Bởi thế, không có gì là ngạc nhiên khi giá dầu giảm sâu khiến kinh tế Venezuela khốn đốn. Ngoài ra, các chính sách quản lý kinh tế sai lầm của chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro đã khiến Venezuela thiếu thốn nghiêm trọng các hàng hóa cơ bản, lạm phát tăng vọt.

 

2. Venezuela
Dự báo tăng trưởng GDP năm 2015: -5,1%
Dự báo tăng trưởng GDP năm 2016: -1%
Dự báo tăng trưởng GDP năm 2017: +1,1%
Dự báo tăng trưởng GDP từ năm 2014-2017: -2,28%

Nền kinh tế Venezuela cũng phụ thuộc vào dầu lửa, mặt hàng chiếm gần 96% xuất khẩu, 12% GDP của nước này. Bởi thế, không có gì là ngạc nhiên khi giá dầu giảm sâu khiến kinh tế Venezuela khốn đốn. Ngoài ra, các chính sách quản lý kinh tế sai lầm của chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro đã khiến Venezuela thiếu thốn nghiêm trọng các hàng hóa cơ bản, lạm phát tăng vọt.

1. Ukraine</p></div><div></div></div><p> </p><p><i>Dự báo tăng trưởng GDP năm 2015: -7,5%</p><p>Dự báo tăng trưởng GDP năm 2016: +2%</p><p>Dự báo tăng trưởng GDP năm 2017: +3%</p><p>Dự báo tăng trưởng GDP từ năm 2014-2017: -2,45%</i></p><p>Nền kinh tế Ukraine chịu ảnh hưởng nặng nề trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và đã hồi phục vào năm 2010. Sau đó, khủng hoảng chính trị nổ ra, Nga sáp nhập Crimea, xung đột bùng lên ở miền Đông, và kinh tế Ukraine suy giảm 6,8% trong năm 2014. Chính trị bất ổn định và cải cách thiếu hiệu quả tiếp tục là những nguyên nhân cản trở nền kinh tế Ukraine tiến lên phía trước.

 

1. Ukraine
Dự báo tăng trưởng GDP năm 2015: -7,5%
Dự báo tăng trưởng GDP năm 2016: +2%
Dự báo tăng trưởng GDP năm 2017: +3%
Dự báo tăng trưởng GDP từ năm 2014-2017: -2,45%

Nền kinh tế Ukraine chịu ảnh hưởng nặng nề trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và đã hồi phục vào năm 2010. Sau đó, khủng hoảng chính trị nổ ra, Nga sáp nhập Crimea, xung đột bùng lên ở miền Đông, và kinh tế Ukraine suy giảm 6,8% trong năm 2014. Chính trị bất ổn định và cải cách thiếu hiệu quả tiếp tục là những nguyên nhân cản trở nền kinh tế Ukraine tiến lên phía trước.

Theo AN HUY

Business Insider/VnEconomy

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Tân Hoàng Minh chính thức bỏ cọc đất Thủ Thiêm: ‘Chúng tôi sẵn sàng từ bỏ tiền cọc gần 600 tỷ nhằm đảm bảo sự ổn định của thị trường BĐS’

Công ty con của Tân Hoàng Minh vừa có văn bản chính thức đề nghị chấm dứt hợp đồng mua bán tài sản đấu giá lô đất 3-12 tại KĐT mới Thủ Thiêm.

Chính thức: Từ 1/2, thuế VAT giảm từ 10% xuống 8%, ngân sách giảm thu 51.400 tỷ đồng để giúp người dân và DN vượt khó

Từ 1/2/2022, thuế giá trị gia tăng (VAT) giảm từ 10% xuống còn 8%. Bên cạnh đó, cho phép tính khoản chi ủng hộ, tài trợ phòng chống dịch Covid-19 vào chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022, theo Nghị định 15.

Vinhomes báo lãi năm 2021 vượt qua cả Hòa Phát, Vietcombank, VPBank

Vinhomes trở thành quán quân lợi nhuận các doanh nghiệp trên sàn chứng khoán.

Đọc thêm