Tin tức, bài viết mới nhất về :

thanh long lớn giá vì đại dịch Corona

TGĐ Lavifood Đặng Ngọc Cẩn: Sau mùa đại dịch Corona, hy vọng kể cả khi giá cao nông dân cũng không rời chúng tôi, vì trong lúc khốn khó chúng tôi đã không bỏ họ!

TGĐ Lavifood Đặng Ngọc Cẩn: Sau mùa đại dịch Corona, hy vọng kể cả khi giá cao nông dân cũng không rời chúng tôi, vì trong lúc khốn khó chúng tôi đã không bỏ họ!

2/13/2020 9:01:35 AM

Theo suy nghĩ của lãnh đạo Lavifood, nếu doanh nghiệp không bỏ rơi người nông dân khi họ gặp hoạn nạn thì nông dân sẽ không bỏ doanh nghiệp khi gặp thuận lợi. Và muốn thị trường thanh...

Tags: Lavifood, đại dịch Corona, thanh long lớn giá vì đại dịch Corona, Đặng Ngọc Cẩn, thanh long Long An