Tin tức, bài viết mới nhất về :

thăng chưucs

Bạn đã sẵn sàng làm... "sếp"?

Bạn đã sẵn sàng làm... "sếp"?

10/9/2015 8:26:26 AM

CEO Danny Meyer của Tập đoàn Union Square Hospitality – người sở hữu 25 nhà hàng nổi tiếng - thường nói với những nhân viên quản lý khi họ mới được đề bạt rằng họ vừa được tặng “món quà...

Tags: người quản lý, Phát triển bản thân, Cơ hội mới, lòng trung thành, người lãnh đạo, làm sếp, thăng chưucs, lãnh đạo