Tin tức, bài viết mới nhất về :

tăng trưởng ngành ô tô

Doanh nghiệp ô tô: Tăng trưởng dưới 30% là tụt hậu

Doanh nghiệp ô tô: Tăng trưởng dưới 30% là tụt hậu

10/28/2014 2:00:00 PM

Thị trường ô tô đang ở trong giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ với mức tăng trưởng trên 30% so với năm 2013. Tăng trưởng thấp hơn mức này đồng nghĩa với mất thị phần.

Tags: ô tô, doanh nghiệp ô tô, thị trường ô tô, tăng trưởng ngành ô tô, tăng trưởng tụt hậu, VAMA