# Tranh chấp quyền lực tại HBC

Hồi kết "nội chiến" tại Xây dựng Hòa Bình: Ông Nguyễn Công Phú nộp đơn từ nhiệm rút khỏi Hội đồng quản trị

Cuối cùng những tranh chấp ở tập đoàn xây dựng Hòa Bình (HBC) đã đi đến hồi kết.

Xem tiếp >>