# Giấc mơ làm cha mẹ

IVFMD, Bệnh viện đa khoa Mỹ Đức và hành trình mang kỹ thuật IVM vươn tầm thế giới

Đơn vị Hỗ trợ sinh sản Mỹ Đức – IVFMD, Bệnh viện đa khoa Mỹ Đức gần đây được biết đến nhiều trong giới khoa học thế giới về lĩnh vực hỗ trợ sinh sản bằng việc đi đầu trong kỹ thuật CAPA-IVM, một cải tiến quan trọng của kỹ thuật hỗ trợ sinh sản.