[Infographic] 12 điều giúp sức khỏe tinh thần lành mạnh mà mọi người ít quan tâm

18/02/2016 20:06 PM | Sống

Không né tránh sự thay đổi và không ganh tị với thành công của người khác là một trong những điều hữu ích giúp sức khỏe tinh thần của bạn trở nên lành mạnh hơn.

Dưới đây là 12 điều giúp sức khỏe tinh thần bạn trở nên lành mạnh hơn:

Du Ngọc

Cùng chuyên mục
XEM