Đừng mừng vội nếu bạn trúng cử

28/02/2016 14:03 PM | Sống

Những ứng cử viên chiến thắng trong cuộc tranh cử chưa nên cười vội, bởi họ có thể không sống thọ so với đồi thủ.

Một khảo sát của trường đại học Havard với 17 quốc gia cho thấy những ứng cử viên thất bại trong tranh cử vị trí người đứng đầu chính phủ thường sống thọ hơn bình quân 2,7 năm so với người thắng cử.

Cuộc khảo sát này diễn ra với 279 ứng cử viên đã từng chiến thắng trong bầu cử và 261 người đã từng tham gia tranh cử nhưng chưa bao giờ thành công. Biểu đồ dưới đây cho thấy tỷ lệ ứng cử viên sống bao nhiêu năm sau thời điểm tranh cử.

Hoàng Nam

Cùng chuyên mục
XEM