Rơi vào diện thua lỗ 3 năm liên tiếp, Hoàng Anh Gia Lai gửi thư xin HOSE và Ủy ban chứng khoán Nhà nước không hủy niêm yết cổ phiếu HAG

27/01/2022 21:36 PM | Kinh doanh

Việc điều chỉnh hồi tố báo cáo tài chính khiến chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế của Hoàng Anh Gia Lai các năm 2017, 2018 và 2019 đều bị lỗ. Theo quy định, việc thua lỗ 3 năm liên tiếp sẽ khiến doanh nghiệp bị hủy niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán. Tuy nhiên, trường hợp của Hoàng Anh Gia Lai là phát sinh sau khi hồi tố nên hiện nay cổ phiếu của công ty vẫn đang được giao dịch bình thường trên sàn chứng khoán.

Ngày 27/1, Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM liên quan đến việc điều chỉnh hồi tố báo cáo tài chính.

Cụ thể, ngày 25/11/2021, Hoàng Anh Gia Lai đã có văn bản giải trình về việc điều chỉnh hồi tố số liệu báo cáo tài chính, theo đó chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế của công ty trong các năm 2017, 2018 và 2019 đều bị lỗ.

Việc thua lỗ 3 năm liên tiếp tạo nên sự quan ngại của cổ đông, rằng cổ phiếu HAG có khả năng bị xem xét về việc có tiếp tục thỏa mãn điều kiện niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TPHCM hay không.

Vì vậy, các cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên ngày 26/11/2021 đã bàn bạc rất kỹ vấn đề này và thống nhất ghi vào Biên bản họp thể hiện nguyện vọng kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét chấp thuận duy trì niêm yết cổ phiếu HAG.

Trên cơ sở đó, Hoàng Anh Gia Lai kiến nghị Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán TPHCM xem xét đến tình hình hiện tại của Hoàng Anh Gia Lai để duy trì việc niêm yết cổ phiếu bởi vì hầu hết các cổ đông đang sở hữu cổ phiếu HAG hiện nay đều mua cổ phiếu dựa trên tình hình kinh doanh hiện tại và triển vọng tương lai chứ không dựa vào các thông tin tài chính trong quá khứ cách đây 3-5 năm.

Rơi vào diện thua lỗ 3 năm liên tiếp, Hoàng Anh Gia Lai gửi thư xin HOSE và Ủy ban chứng khoán Nhà nước không hủy niêm yết cổ phiếu HAG - Ảnh 1.

Hoàng Anh Gia Lai hồi tố báo cáo tài chính, chuyển năm 2017 và 2018 từ lãi thành lỗ và tăng lỗ năm 2019

Hoàng Anh Gia Lai cho biết, đến nay, tình hình sản xuất kinh doanh và tái cấu trúc của Hoàng Anh Gia Lai có nhiều cải thiện so với trước đây.

Thứ nhất, Hoàng Anh Gia Lai đã thanh toán được phần lớn các khoản nợ vay và trái phiếu tồn động. Chi tiết thể hiện qua số dư nợ vay ngân hàng và trái phiếu. Đồng thời, cũng đã xử lý được phần lớn các khoản đầu tư không hiệu quả như thanh lý bớt các công ty con thuộc ngành nông nghiệp, các công ty con ngành thủy điện và khoáng sản; xử lý các khoản phải thu tồn đọng nhiều năm như công nợ phải thu Công ty đầu tư bất động sản An Phú. Các chỉ tiêu tài chính cũng được cải thiện. Hệ số thanh toán hiện hành hiện đã lớn hơn 1 (theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2021).

Thứ hai, Hoàng Anh Gia Lai cũng đã có kế hoạch thanh lý một số tài sản không tạo ra lợi nhuận, tập trung thu hồi nợ từ các bên liên quan và sử dụng dòng tiền thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh để trả nợ, cải thiện tình hình tài chính;

Thứ ba, kết quả hoạt động kinh doanh trên báo cáo tài chính đã soát xét bán niên 2021 lãi 18 tỷ đồng và ước tính cả năm 2021 lãi trên 120 tỷ đồng.

Hoàng Anh Gia Lai đặt mục tiêu doanh thu thuần năm 2022 là 4.820 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 1.120 tỷ đồng. Định hướng của Hoàng Anh Gia Lai là tăng cường các biện pháp tái cơ cấu tài chính, phấn đấu giảm số dư nợ phải trả ngân hàng xuống còn 5.000 tỷ đồng.

Hoàng Anh Gia Lai sẽ đẩy mạnh triển khai chiến lược kinh doanh tập trung vào 2 ngành hàng chủ yếu là chuối và chăn nuôi heo. Đây là 2 ngành hàng có thị trường rộng lớn tại Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Chuối loại thải từ ngành trồng trọt (khoảng 200.000 tấn/năm) sẽ được dùng làm thức ăn chăn nuôi heo, giúp hạ giá thành sản phẩm, tăng chất lượng thịt heo.

Được biết, Hoàng Anh Gia Lai sẽ trồng thêm 2.000ha chuối, nâng tổng diện tích lên 7.000ha và xây thêm 9 cụm chuồng trại chăn nuôi heo nái và heo thịt. Trong số đó, có 2 cụm chuồng trại tại Lào và 2 cụm chuồng trại tại Campuchia, nâng tổng số cụm chuồng trại lên thành 16 với công suất hơn 1 triệu con heo thịt mỗi năm (mỗi cụm chuồng trại nuôi 2.400 heo nái và 60.000 heo thịt).

Hà My

Cùng chuyên mục
XEM