Tin tức, bài viết mới nhất về :

Richard thaler

Ai sẽ là nhà kinh tế học nhận giải Nobel kế tiếp?

Ai sẽ là nhà kinh tế học nhận giải Nobel kế tiếp?

27/01/2015 04:06:18 PM

Trong số những nhà kinh tế học xuất sắc hiện nay, ai sẽ là người kế tiếp xứng đáng nhận giải Nobel kinh tế học trong những năm tiếp theo?

Tags: nhà kinh tế học , giải nobel kinh tế học , Giải noBel , Jean Tirole , paul milgrom , nobuhiro kiyotaki , richard thaler , john geanakoplos , david card