Tin tức, bài viết mới nhất về :

Nhà kinh tế học

Milton Friedman - Nhà kinh tế học có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế kỷ 20

Milton Friedman - Nhà kinh tế học có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế kỷ 20

04/08/2017 08:21:52 PM

Những công trình nghiên cứu của Friedman đã tạo nên 1 cuộc cách mạng trong cách thức thực thi chính sách tiền tệ của các NHTW trên khắp thế giới.

Tags: milton friedman , nhà kinh tế học

[Sách hay] Trillion Dollar Economists: Nhà kinh tế học nghìn tỷ USD

[Sách hay] Trillion Dollar Economists: Nhà kinh tế học nghìn tỷ USD

11/02/2015 08:02:00 PM

“Trillion Dollar Economists” chỉ ra rằng các nhà kinh tế học đã giúp các công ty khởi động các chiến lược mới trong kinh doanh, đồng thời định hình chính sách của chính phủ để tạo ra những cơ hội và môi trường kinh doanh mới.

Tags: nhà kinh tế học nghìn tỷ , tư tưởng kinh tế , nhà kinh tế học , nền kinh tế

Ai sẽ là nhà kinh tế học nhận giải Nobel kế tiếp?

Ai sẽ là nhà kinh tế học nhận giải Nobel kế tiếp?

27/01/2015 04:06:18 PM

Trong số những nhà kinh tế học xuất sắc hiện nay, ai sẽ là người kế tiếp xứng đáng nhận giải Nobel kinh tế học trong những năm tiếp theo?

Tags: nhà kinh tế học , giải nobel kinh tế học , Giải noBel , Jean Tirole , paul milgrom , nobuhiro kiyotaki , richard thaler , john geanakoplos , david card