Những chính sách có hiệu lực từ giữa tháng 8/2014

11/08/2014 17:51 PM | Pháp luật

Từ ngày 11-20/8, các chính sách nổi bật sau đây sẽ có hiệu lực:

Lĩnh vực đầu tư

Từ 15/8/2014, Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu chính thức có hiệu lực. Một số điểm nổi bật của Nghị định này như sau:

- Nghị định đưa ra nguyên tắc ưu tiên cho nhà thầu có đề xuất chi phí trong nước cao hơn hoặc sử dụng nhiều lao động địa phương hơn;

- Đối với gói thầu hỗn hợp, nhà thầu được hưởng ưu đãi khi có đề xuất chi phí trong nước từ 25% trở lên giá trị công việc của gói thầu.

- Hàng hóa trong nước được ưu đãi khi nhà thầu chứng minh được hàng hóa đó có chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ từ 25% trở lên trong giá hàng hóa.

- Ưu đãi đối với gói thầu mua sắp hàng hóa trong nước; hồ sơ dự thầu, đề xuất của nhà thầu có tổng số lao động là nữ giới hoặc thương binh, người khuyết tật có tỷ lệ 25% trở lên và có hợp đồng lao động tối thiểu 3 tháng; nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ thuộc đối tượng hưởng ưu đãi…

Nghị định này thay thế cho thay thế Nghị định 85/2009/NĐ-CP, Nghị định 68/2012/NĐ-CP, Quyết định 50/2012/QĐ-TTg.

Lĩnh vực bất động sản

Thông tư 37/2014/TT-BTNMT hướng dẫn cho Nghị định 47/2014/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực từ ngày 13/8/2014. Thông tư này quy định một số nội dung quan trọng như:

- Việc xác định diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi để tính hỗ trợ ổn định đời sống phải dựa trên từng quyết định thu hồi đất, không được cộng dồn diện tích đất bị thu hồi của các quyết định thu hồi trước đó.

- Phần diện tích đất nông nghiệp còn lại sau khi phần đất có nhà ở bị thu hồi có thể được chuyển mục đích sử dụng sang đất ở để tái định cư nếu đủ điều kiện để tách thửa; Trường hợp không tách thửa được thì Nhà nước thu hồi hoặc người sử dụng tiếp tục sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch.

- Người không là cán bộ, công chức, viên chức  trong hộ gia đình có người là cán bộ, công chức, viên chức đang sử dụng đất nông nghiệp để sản xuất nông nghiệp khi bị thu hồi đất được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất, hỗ trợ đào tạo, thay đổi nghề nghiệp hoặc tìm việc làm mới.

Lĩnh vực giao thông vận tải

Theo quy định tại  Nghị định 56/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 18/2012/NĐ-CP về Quỹ bảo trì đường bộ thì phí sử dụng đường bộ đối với mô tô sau khi trừ đi phần nộp vào ngân sách địa phương để UBND cấp xã đầu tư đường giao thông nông thôn mới sẽ nộp vào Quỹ bảo trì đường bộ.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 20/8/2014.

Lĩnh vực Y tế

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 23/2014/TT-BYT về danh mục thuốc không kê đơn mới, thay thế Thông tư 08/2009/TT-BYT. Danh mục thuốc không kê đơn mới này sẽ được áp dụng từ ngày 15/8/2014.

Ngoài ra, từ 15/8/2014 sẽ áp dụng tỷ lệ tổn thương cơ thể mới trong giám định pháp y và giám định pháp y tâm thần theo quy định tại Thông tư 20/2014/TT-BYT. Kèm theo Thông tư là bảng Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do thương tích và bảng Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do bệnh, tật.

Lĩnh vực giáo dục

Theo Thông tư 21/2014/TT-BGDĐT quy định về quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục, bao gồm mầm non, phổ thông và GD thường xuyên. Thông tư quy định một số vấn đề sau:

- Yêu cầu đối với xuất bản phẩm tham khảo được sử dụng trong các cơ sở giáo dục;

- Việc lựa chọn xuất bản phẩm tham khảo dùng chung trong các cơ sở giáo dục;

- Trách nhiệm của giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục các cấp, thủ trưởng các cơ sở giáo dục và các sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/8/2014.

Ngoài các văn bản trên, từ ngày 11 - 20/8 cũng có một số văn bản khác sẽ có hiệu lực như:

- Nghị định 66/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống thiên tai;

- Nghị định 65/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi năm 2013;

- Thông tư 19/2014/TT-BKHCN hướng dẫn thực hiện Nghị định 80/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

- Thông tư liên tịch 21/2014/TTLT-BYT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư liên tịch 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp…


Bạch Dương

kyanh

Từ khóa: 
Cùng chuyên mục
XEM