Phân bổ ngân sách: Tổng mức hỗ trợ cho TP.HCM năm 2017 là 18.800 tỷ đồng

14/11/2016 11:27 AM | Kinh tế vĩ mô

Sáng nay (14/11), với hơn 82,15% tổng số ĐBQH tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2017.

TP HCM, Hà Nội được ưu tiên

Trong báo cáo giải trình, nhiều ý kiến đề nghị cân nhắc việc giảm tỷ lệ điều tiết để lại cho ngân sách địa phương như TP.HCM (giảm 5%), Đà Nẵng (giảm 17%)… Nguyên nhân là việc này sẽ không có động lực để địa phương phát triển.

Giải trình về vấn đề này, Ủy ban TVQH cho rằng, trong bối cảnh khó khăn chung của NSNN (ngân sách Nhà nước) cùng với quy định của Luật NSNN năm 2015 thì sau mỗi thời kỳ ổn định ngân sách, các địa phương phải tăng khả năng tự cân đối…, tăng tỷ lệ phần trăm điều tiết số thu nộp về ngân sách cấp trên.

Do vậy, việc Chính phủ trình tăng tỷ lệ điều tiết thu nộp của một số tỉnh trọng điểm thu về ngân sách trung ương là phù hợp nhằm đảm bảo vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương, tăng nguồn lực để chia sẻ với các địa phương còn nhiều khó khăn.

Báo cáo cũng nêu rõ, việc xác định tỷ lệ điều tiết đã căn cứ trên tổng số chi cân đối NSNN tính theo nguyên tắc tiêu chí, định mức mới trong thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020, đã ưu tiên phân bổ thêm số chi tính theo dân số từ 30% đến 70%. Riêng TP. Hà Nội và TP. HCM là đô thị đặc biệt còn được tăng cao hơn để xử lý các vấn đề về môi trường, thị chính, đảm bảo an ninh trật tự cho dân số tại chỗ và dân số vãng lai,...

Ủy ban TVQH cho rằng, hàng năm ngân sách trung ương còn hỗ trợ các địa phương này thông qua các dự án vốn ODA, vốn trái phiếu Chính phủ và bổ sung có mục tiêu. Đây là nguồn lực lớn đóng góp vào tổng đầu tư toàn xã hội trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nói chung của các địa phương.

Cụ thể, nếu tính cả khoản bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách TP. HCM năm 2017 là 7.316 tỷ đồng để thực hiện các dự án công trình quan trọng, thì tỷ lệ điều tiết của TP.Hồ Chí Minh khoảng 22%.

Đồng thời, nếu tính cả 10.000 tỷ đồng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn cho dự án chống ngập và 8.800 tỷ đồng cho 2 bệnh viện tuyến cuối tại TP HCM thì tổng mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương khoảng 18.800 tỷ đồng.

"Bên cạnh đó, trong bối cảnh NSNN còn khó khăn, phải bảo đảm cân đối giữa phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội, hỗ trợ các địa phương còn khó khăn, thì cần có sự chia sẻ đồng thuận của các địa phương có tiềm lực kinh tế lớn", báo cáo nêu rõ.

Tổng chi cao hơn tổng thu

Do vậy, UBTVQH trình Quốc hội chấp thuận phương án xác định tỷ lệ điều tiết giai đoạn 2017-2020 như phương án Chính phủ trình, đồng thời đề nghị Chính phủ ưu tiên bổ sung nguồn vốn đầu tư và các nguồn tài chính khác để hỗ trợ các địa phương trọng điểm thu có tỷ lệ điều tiết giảm trong giai đoạn 2017-2020.

Sau khi nghe giải trình, Quốc hội quyết định thông qua tổng số thu cân đối ngân sách trung ương là 729.730 tỷ đồng. Tổng số thu cân đối ngân sách địa phương là 482.450 tỷ đồng.

Tổng số chi cân đối ngân sách trung ương là 902.030 tỷ đồng, trong đó dự toán 254.630 tỷ đồng để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

Mỹ Lan

Cùng chuyên mục
XEM