Tin tức, bài viết mới nhất về :

ổn định giá xăng dầu

PV Oil kiến nghị ổn định giá xăng dầu

PV Oil kiến nghị ổn định giá xăng dầu

12/11/2014 5:45:23 PM

Việc đảm bảo đủ dự trữ lưu thông tối thiểu 30 ngày trong khi giá bản lẻ trong nước được điều hành theo mức giá 15 ngày đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả kinh doanh của PV Oil.

Tags: PV Oil, ổn định giá xăng dầu, giá xăng dầu, xăng dầu, thị trường, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương