OCB nói gì về việc khách hàng “tố” mất gần 6 tỷ đồng tại ngân hàng?

15/07/2020 08:45 PM | Kinh doanh

OCB cho rằng, giao dịch giữa bà Thảo và bà Hằng có thể xem như các giao dịch cá nhân. "Trên thực tế, bà Hằng là người thân của Thảo (dì – cháu) nên việc giao dịch giữa hai dì cháu với khoản tiền 6 tỷ hoàn toàn không nằm trong tầm kiểm soát của OCB".

OCB nói gì về việc khách hàng “tố” mất gần 6 tỷ đồng tại ngân hàng?