Tin tức, bài viết mới nhất về :

núi Cấm

Lên núi làm giàu

Lên núi làm giàu

7/4/2014 9:12:47 AM

Xuất thân từ một gia đình nghèo trên vùng Bảy Núi (An Giang), ông Võ Văn Quýt (Út Quýt) đã chọn vùng đất Ba Xoài dưới chân núi Cấm (xã An Cư, huyện Tịnh Biên) khai hoang lập nghiệp.

Tags: Mưu Sinh, An Giang, núi Cấm, làm giàu, bảy núi, lên núi, ba xoài, khai hoang lập nghiệp

Hai tượng Phật của Việt Nam xác lập kỷ lục châu Á

Hai tượng Phật của Việt Nam xác lập kỷ lục châu Á

3/5/2013 2:44:51 PM

Tượng Phật Di lặc trên núi Núi Cấm (An Giang) và tượng Phật nhập Niết bàn trên đỉnh núi Tà Cú (Bình Thuận) vừa được xác lập kỷ lục châu Á.

Tags: việt nam, tượng Phật, Bình Thuận, An Giang, núi Cấm, núi Tà Cú, tượng Phật nhập Niết bàn, Tương Phật Di lặc, kỷ lục châu Á