Tin tức, bài viết mới nhất về :

nỗi buồn adidas

Nỗi buồn của Adidas

Nỗi buồn của Adidas

5/12/2015 11:06:45 AM

Khi Adidas công bố mức chia cổ tức và chỉ tiêu kinh doanh cao hơn, đáng lẽ nhà đầu tư phải vui mừng. Thế nhưng thực tế lại diễn ra không như vậy.

Tags: chia cổ tức, trả cổ tức, nhà quản lý, cổ đông lớn, phiên giao dịch, tổng giám đốc, nhà đầu tư, tăng trưởng chậm, danh mục đầu tư, thị trường bán lẻ, adidas, nỗi buồn adidas