Tin tức, bài viết mới nhất về :

nổ bình ga

Bình gas có cháy cũng không nổ ngay đâu, xin bạn hãy bình tĩnh xử lý

Bình gas có cháy cũng không nổ ngay đâu, xin bạn hãy bình tĩnh xử lý

12/27/2017 1:59:00 PM

Bạn có thể cứu được tài sản và cả mạng sống của mình nếu bình tĩnh dập lửa trong trường hợp này.

Tags: lính cứu hỏa, nổ bình ga