Tin tức, bài viết mới nhất về :

nguyên tắc bồi thường thiệt hại

Uống phải C2 nhiễm chì, người tiêu dùng phải làm gì để được bồi thường quyền lợi chính đáng?

Uống phải C2 nhiễm chì, người tiêu dùng phải làm gì để được bồi thường quyền lợi chính đáng?

6/1/2016 2:15:00 PM

Theo Luật sư Trần Minh Hùng, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, thật khó để người tiêu dùng đòi được bồi thường nếu họ uống phải một chai C2 hay Rồng Đỏ nhiễm chì.

Tags: người tiêu dùng, bồi thường thiệt hại, hàm lượng chì, yêu cầu bồi thường, đòi bồi thường, luật sư Trần Minh Hùng, nguyên tắc bồi thường thiệt hại, ảnh hưởng uy tín