Tin tức, bài viết mới nhất về :

ngôn từ

Donald Trump đang trở nên dịu dàng hơn?

Donald Trump đang trở nên dịu dàng hơn?

9/13/2016 8:19:23 PM

Ngữ điệu và ngôn từ trong những phát ngôn gần đây cho thấy ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump đang ngày càng nhẹ nhàng và dịu dàng hơn dù không ai có thể khẳng định mục đích...

Tags: donald trump, trump, phát ngôn, ngôn từ, Đảng Cộng hòa, ứng viên, tổng thống, tổng thống mỹ