Năm 2020 kinh doanh khấm khá, dầu Tường An mở rộng nhà máy dầu tại Vinh lên gấp đôi, nâng công suất lên gấp 4, nhằm tấn công mạnh thị trường miền Bắc và Trung

26/02/2021 14:32 PM | Kinh doanh

Trong năm 2021, dầu Tường An sẽ đầu tư mở rộng hạ tầng cơ sở của nhà máy Phú Mỹ nhằm nâng công suất nhà máy dầu tinh luyện; mở rộng diện tích xây dựng nhà máy Vinh từ 8.800 m2 lên 17.000 m2, nâng công suất từ 40.000 tấn/năm lên 150.000 tấn/năm để tiết giảm chi phí sản xuất và logistics.

Đại hội cổ đông bất thường của dầu Tường An đầu năm 2021.
Đại hội cổ đông bất thường của dầu Tường An đầu năm 2021.

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC) tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung quan trọng như: báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020, phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cổ phiếu cho cán bộ nhân viên (ESOP) năm 2021, bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT nhiệm kỳ còn lại 2017-2022, giao dịch - mua bán giữa công ty với Tập đoàn KIDO và các công ty thành viên của Tập đoàn.

Kết quả kinh doanh 2020

Doanh thu thuần năm 2020 của Tường An đạt 5.247 tỷ, tăng 26,67% so với năm 2019, lợi nhuận gộp tương ứng đạt 762 tỷ đồng, tăng 15,22% so với năm 2019. Trong đó, doanh thu đến từ phân khúc trung và cao cấp tăng 23% so với năm 2019.

"Nhờ tích cực kiểm soát, tối ưu hóa các chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp góp phần làm tỷ lệ chi phí hoạt động trên doanh thu thuần giảm 11,97% so với năm 2019. Đồng thời, lợi nhuận trước thuế năm 2020 đạt 221 tỷ đồng, tăng 29,61% so với cùng kỳ 2019.

Với sự mục tiêu gia tăng doanh số, mở rộng ngành hàng, khai thác hiệu quả thị trường và quản lý chi phí hiệu quả, biên lợi nhuận gộp năm 2020 tuy thấp hơn so với năm 2019 (14,53% so với 15,97%) nhưng biên lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2020 đạt 4,18% tăng 5,98% so với năm 2019 và biên lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020 đạt 3,36% tăng 2,32% so với năm 2019", đại diện Tường An nêu cụ thể.

Tiếp đà thắng lợi, trong năm 2021, Tường An hướng đến trở thành đơn vị dẫn đầu trong ngành dầu ăn ở Việt Nam và mở rộng sang các ngành hàng thực phẩm khác theo định hướng của Tập đoàn. Trong đó nổi bật nhất là định hướng về mở rộng nhà máy và hạ tầng cho các công ty thành viên.

Theo đó: họ sẽ đầu tư - mở rộng nhà máy dầu Phú Mỹ bằng cách nâng công suất nhà máy tinh luyện và đầu tư một số hạng mục máy móc thiết bị, mở rộng kho, bồn chứa. Về nhà máy ở Vinh: sẽ mở rộng diện tích xây dựng nhà máy từ 8.800 m2 lên 17.000 m2, nâng công suất từ 40.000 tấn/năm lên 150.000 tấn/năm nhằm tiết giảm chi phí sản xuất và logistics, đồng thời gia tăng năng lực cung ứng hàng hóa cho thị trường miền Bắc và miền Trung.

Trong tháng 1/2021 Tường An đã ghi nhận kết quả tích cực khi doanh thu thuần đạt 864 tỷ đồng, tăng 161,78% so với cùng kỳ năm 2020 và lợi nhuận trước thuế đạt 66 tỷ đồng, tăng 153,77% so với cùng kỳ năm 2020.

Các phương án phát hành cổ phiếu

Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021: Số lượng dự kiến 16.938.074 cổ phiếu và giá 40.000 đồng/CP.

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành khoảng 702.930.065.000 đồng, bao gồm: số tiền thu được từ đợt chào bán ra công chúng: 677.522.960.000 đồng, số tiền thu được từ đợt phát hành cho CBNV: 25.407.105.000 đồng.

Toàn bộ số tiền nêu trên sẽ được sử dụng cân đối cho việc đầu tư mở rộng công suất và máy móc thiết bị cho các nhà máy và bổ sung vốn lưu động.

Phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên (ESOP) năm 2021: Số lượng dự kiến 1.693.807 cổ phiếu, tương ứng 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành, giá 15.000 đồng/CP. Động Thái này nhằm thu hút và tạo điều kiện cho các cán bộ nhân viên có năng lực tiếp tục cống hiến và gắn bó lâu dài với công ty. Toàn bộ vốn thu được từ đợt chào bán sẽ được bổ sung vốn kinh doanh của công ty.

Bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT

Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT nhiệm kỳ còn lại 2017-2022: bầu bổ sung Ông Bùi Thanh Tùng là thành viên Hội đồng Quản trị thay cho Bà Nguyễn Thị Hạnh với số lượng tán thành là 31.591.901 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 100%.

Ông Bùi Thanh Tùng có trên 23 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh tại doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Ông am hiểu sâu sắc hoạt động vận hành theo mô hình SBU đang vận hành tại Tập đoàn KIDO và Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An.

Hiện Ông là Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn, Tổng Giám đốc KIDO Nhà Bè, Phó Tổng Giám đốc điều hành tại Tổng Công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam Vocarimex – CTCP (Vocarimex) và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An.

Tân thành viên HĐQT này tốt nghiệp khoa Quản trị Kinh doanh trường Đại học Kinh tế và hoàn thành khóa đào tạo kỹ năng lãnh đạo cấp cao của trường Đại học UCLA Anderson (Los Angeles, Mỹ).

Quỳnh Như

Cùng chuyên mục
XEM