Năm 2016, Việt Nam xuất siêu gần 2,7 tỷ USD

28/12/2016 08:50 AM | Kinh tế vĩ mô

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá dự kiến đạt 349,2 tỷ USD...

Theo thông tin từ Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam trong tháng 12/2016 ước đạt 32,3 tỷ USD, giảm 0,6% so với tháng trước. Trong đó, tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 16 tỷ USD và tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 16,3 tỷ USD.

Như vậy, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 12/2016 ước tính thâm hụt 300 triệu USD, bằng 1,9% kim ngạch xuất khẩu.

Với kết quả ước tính trên thì trong năm 2016, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam dự kiến đạt 349,2 tỷ USD, tăng 6,6% so với năm 2015. Trong đó tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 175,94 tỷ USD, tăng 8,6% và tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 173,26 tỷ USD, tăng 4,6%.

Như vậy, cả năm 2016, thương mại hàng hóa của Việt Nam dự kiến xuất siêu 2,68 tỷ USD, ngược lại với xu hướng nhập siêu lên tới 3,55 tỷ USD của năm 2015.

Phân tích về các nhóm hàng xuất khẩu chủ yếu, duy nhất có mặt hàng dầu thô giảm cả về lượng và kim ngạch so với năm 2015. Cụ thể, lượng xuất khẩu dầu thô trong năm 2016 ước đạt 6,96 triệu tấn, giảm 24,2% và kim ngạch ước đạt 2,35 tỷ USD, giảm 36,7% so với năm 2015.

Điện thoại các loại và linh kiện xuất khẩu trong năm 2016 đạt 34,51 tỷ USD, tăng 14,4% so với năm 2015. Hàng dệt may xuất khẩu trên 23,56 tỷ USD, tăng 3,3% so với năm 2015...

Về các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu, theo Tổng cục Hải cho biết lượng nhập khẩu xăng dầu năm 2016 ước đạt 11,47 triệu tấn, tăng 14,2% về lượng nhưng giảm 11,7% về kim ngạch với năm 2015 khi chỉ đạt 4,71 tỷ USD…

Còn lại, các mặt hàng khác đều tăng về lượng cũng như kim ngạch nhập khẩu. Cụ thể, máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng nhập khẩu năm 2016 ước đạt 28,09 tỷ USD, tăng 1,8% so với năm 2015. Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện ước đạt 27,8 tỷ USD, tăng 20,1% so với năm 2015. Sắt thép các loại nhập khẩu đạt hơn 18,4 triệu tấn, tăng 18,8% và kim ngạch là 8,02 tỷ USD, tăng 7,3% so với năm 2015...

Theo Hà Đan

Cùng chuyên mục
XEM