Tin tức, bài viết mới nhất về :

mua nợ

Triển vọng xử lý nợ xấu nhìn từ các động thái pháp lý liên quan đến VAMC

Triển vọng xử lý nợ xấu nhìn từ các động thái pháp lý liên quan đến VAMC

4/10/2015 8:34:51 AM

VAMC có xu hướng chỉ mua có tính lựa chọn một số khoản nợ xấu “tốt” (dễ bán lại, thanh lý) chứ không phải là mua đổ đống tất cả các khoản nợ xấu từ các TCTD nên càng làm cho tính hữu ích...

Tags: nợ xấu, nợ xấu tốt, VAMC, ngân hàng, mua nợ, tổ chức tín dụng, thị trường, Phan Minh Ngọc

Chủ tịch VAMC: Phải làm cho khách hàng 'tâm phục, khẩu phục'

Chủ tịch VAMC: Phải làm cho khách hàng 'tâm phục, khẩu phục'

1/4/2015 12:37:16 PM

“Trong quá trình xử lý nợ xấu, phải làm cho khách hàng ‘tâm phục, khẩu phục’ ở chỗ: chứng minh cho doanh nghiệp thấy, dự án của họ không thể tồn tại, dù kéo dài đến đâu cũng thế.”

Tags: VAMC, chủ tịch vamc, Nguyễn Quốc Hùng, Công ty quản lý tài sản, nợ xấu, tổ chức tín dụng, mua nợ, thu hồi nợ