Tin tức, bài viết mới nhất về :

chủ tịch vamc

Chủ tịch VAMC: Phải làm cho khách hàng 'tâm phục, khẩu phục'

Chủ tịch VAMC: Phải làm cho khách hàng 'tâm phục, khẩu phục'

1/4/2015 12:37:16 PM

“Trong quá trình xử lý nợ xấu, phải làm cho khách hàng ‘tâm phục, khẩu phục’ ở chỗ: chứng minh cho doanh nghiệp thấy, dự án của họ không thể tồn tại, dù kéo dài đến đâu cũng thế.”

Tags: VAMC, chủ tịch vamc, Nguyễn Quốc Hùng, Công ty quản lý tài sản, nợ xấu, tổ chức tín dụng, mua nợ, thu hồi nợ