Mạnh tay tuyên chiến giấy phép con, Thủ tướng đang nghĩ khác, làm khác

28/06/2016 18:58 PM | Kinh tế vĩ mô

Gần 90 ngày nhậm chức, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đưa ra nhiều tuyên bố và thông điệp mạnh mẽ trong việc xây dựng một Chính phủ liêm chính, mà đi đầu là mạnh tay tuyên chiến với hàng nghìn giấy phép con.

Chủ trì phiên họp chiều 12/4, ngay sau khi kiện toàn bộ máy Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu tập trung giải quyết các vấn đề nhức nhối, cấp bách.

Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu các quy trình, quy định về nguồn vốn ODA và đầu tư công, cách tháo gỡ mạnh mẽ hơn nữa về tạo môi trường đầu tư, kinh doanh. Đây được xem là thông điệp về chỉ đạo đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong cuộc chiến giấy phép con .

Sáng 25/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp đầu tiên của Thường trực Chính phủ với lãnh đạo các bộ, ngành để giải quyết các vướng mắc trong thực hiện Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư, với tinh thần ủng hộ, bảo vệ sản xuất, kinh doanh, giảm bớt thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh. Đây là một trong những hoạt động để tiến hành rà soát, loại bỏ giấy phép con không còn phù hợp.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tinh thần cải cách, đổi mới, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, giải phóng sức sản xuất, ủng hộ và bảo vệ quyền kinh doanh trên cơ sở loại bỏ các giấy phép con, tạo điều kiện cho kinh doanh phát triển.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng yêu cầu gắn việc tổ chức triển khai thực hiện Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp với Nghị quyết 19 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Phát biểu trên được Thủ tướng khẳng định tại Hội nghị doanh nghiệp Việt Nam năm 2016 với chủ đề: “Doanh nghiệp Việt Nam - Động lực phát triển kinh tế của đất nước” diễn ra ngày 29/4 ở TPHCM.

Với mong muốn lắng nghe doanh nghiệp phản ánh những khó khăn, vướng mắc, hiến kế, góp ý để Chính phủ cùng các cơ quan liên quan tháo gỡ. Tinh thần của Chính phủ và Thủ tướng là thực hiện đúng Hiến pháp, đổi mới cách lãnh đạo.

Thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ và các cơ quan bảo vệ quyền tài sản, quyền kinh doanh của doanh nghiệp, của công dân, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, trên cơ sở tháo gỡ mọi rào cản, chống tiêu cực, chống tham nhũng trong bộ máy nhà nước và tinh thần lớn nhất là “không hình sự hóa các quan hệ kinh tế”, có nghĩa là đặt ra những rào cản, giấy phép để cản trở và găng bẫy doanh nghiệp.

Trong 2 ngày 4 và 5/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2016, phiên họp thường kỳ đầu tiên kể từ khi Chính phủ mới kiện toàn và vấn đề xây dựng thể chế được người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh.

Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ tập trung hơn nữa vào công tác xây dựng thể chế; tăng cường quản lý, giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính, đồng thời phát huy, bảo đảm dân chủ cho người dân, nhất là người yếu thế trong xã hội. Vì vậy, Chính quyền không được trở thành gánh nặng của người dân, doanh nghiệp.

Cuộc họp khá quan trọng của Chính phủ đối với cuộc chiến giấy phép con, đó là Thủ tướng chủ trì họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật. Với quan điểm Chính phủ kiến tạo, Thủ tướng nhấn mạnh công tác xây dựng thể chế rất quan trọng trong bối cảnh phải xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết các luật, pháp lệnh đã có hiệu lực và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2016, nhất là các văn bản thi hành Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp.

Tuy nhiên, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần là không sao chép y nguyên thông tư cũ, điều kiện cũ sang nghị định mới mà phải nhận thức rõ giải pháp giải phóng sức sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, tạo động lực phát triển mới.

Theo An Ngọc

Cùng chuyên mục
XEM