Từ 1/7 tới, cộng đồng doanh nghiệp sẽ được giảm tải tới 3.500 giấy phép con phiền hà

24/06/2016 10:23 AM | Kinh tế vĩ mô

Ngày hôm qua 23/6, Chính phủ đã dành hẳn 1 ngày để bàn thảo về chuyên đề xây dựng pháp luật.

Tham gia cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, pháp luật được xây dựng phải làm sao tạo cơ chế quản lý tốt nhất, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ Nhà nước pháp quyền không có nghĩa là xây dựng thật nhiều văn bản quy phạm pháp luật mà quan trọng là chất lượng. Không phải chạy theo số lượng mà phải làm sao tạo cơ chế quản lý tốt nhất, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp.

Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh, không đưa y nguyên thông tư cũ, quy định cũ lên thành nghị định mới. Điều cơ chế mong muốn là quy định đầu tư kinh doanh phải rõ ràng, minh bạch, dễ thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Ông Vũ Tiến Lộc, chủ tịch VCCI từng cho biết, theo thống kê hiện có gần 7.000 giấy phép con.

Trong đó, trên một nửa không còn căn cứ pháp lý để tồn tại, vì các giấy phép đó được quy định bởi các thông tư, mà theo quy định pháp luật mới thì thông tư của các bộ, ngành và địa phương không được hạn chế quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp.

Vì vậy, yêu cầu của Thủ tướng có thể là tin mừng cho đông đảo bộ phận doanh nghiệp, bởi hơn 1 nửa, tức là khoảng 3.500 giấy phép con sẽ bị vô hiệu trong vào 1/7 - thời hạn quy định các điều kiện kinh doanh của các bộ, ngành quy định trong thông tư không còn hiệu lực nếu không đưa lên thành nghị định.

Hoàng Vân

Cùng chuyên mục
XEM