Tin tức, bài viết mới nhất về :

Lương sếp doanh nghiệp nhà nước

Yêu cầu quản chặt lương sếp doanh nghiệp Nhà nước

Yêu cầu quản chặt lương sếp doanh nghiệp Nhà nước

31/10/2014 02:42:31 PM

Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa có chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát thu nhập của các lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước.

Tags: lương , lương sếp doanh nghiệp nhà nước , doanh nghiệp nhà nước , doanh nghiệp nhà nước lương cao , việc làm