Lịch nghỉ chính thức Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 01/5/2018

09/03/2018 10:15 AM | Xã hội

Công chức, viên chức, người lao động được nghỉ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), Ngày Chiến thắng (30/4) và Quốc tế Lao động (01/5) mấy ngày?

 Lịch nghỉ chính thức Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 01/5/2018  - Ảnh 1.
Lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 01/5/2018.

 Lịch nghỉ chính thức Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 01/5/2018  - Ảnh 2.

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và người lao động (làm việc tại doanh nghiệp có chế độ nghỉ 02 ngày/tuần):

Lễ Giỗ tổ Hùng Vương được nghỉ làm việc ngày 25/4/2018 và hưởng nguyên lương

Ngày chiến thắng và Quốc tế lao động được nghỉ 04 ngày liên tục, từ ngày 28/4/2018 đến hết ngày 01/5/2018 (trong đó, ngày 28/4/2018 và ngày 29/4/2018 là ngày nghỉ hàng tuần, ngày 30/4/2018 và ngày 01/5/2018 là ngày nghỉ Lễ Chiến thắng và Quốc tế Lao động); và hưởng nguyên lương.

 Lịch nghỉ chính thức Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 01/5/2018  - Ảnh 3.

-Người lao động (làm việc tại doanh nghiệp có chế độ nghỉ 01 ngày/tuần):

Lễ Giỗ tổ Hùng Vương được nghỉ làm việc ngày 25/4/2018 và hưởng nguyên lương

Ngày chiến thắng và Quốc tế lao động được nghỉ 03 ngày liên tục, từ ngày ngày 29/4/2018 đến hết ngày 01/5/2018 (trong đó, ngày 29/4/2018 là ngày nghỉ hàng tuần, ngày 30/4/2018 và ngày 01/5/2018 là ngày nghỉ Lễ Chiến thắng và Quốc tế Lao động); và hưởng nguyên lương./.

Theo Y.M

Cùng chuyên mục
XEM