Lao động làm công ăn lương trong ngành nào có thu nhập tốt nhất?

31/03/2021 10:55 AM | Kinh doanh

Trong khi một số ngành có mức thu nhập bình quân tháng khá cao như tài chính, ngân hàng và bảo hiểm thì cũng còn những ngành có thu nhập thấp so với mặt bằng chung như dịch vụ lưu trú, ăn uống hay hoạt động làm thuê các công việc trong hộ gia đình...

Theo Điều tra lao động việc làm năm 2019 Tổng cục Thống kê mới công bố gần đây, xét theo ngành kinh tế, thu nhập từ việc làm bình quân/tháng của lao động làm công ăn lương thay đổi từ mức thấp nhất là của ngành "Nông, lâm, thủy sản" (khoảng 4,5 triệu đồng) đến mức cao nhất là của ngành “Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế", khoảng 11,1 triệu đồng.

Ở tất cả các ngành, kết quả khảo sát đều cho thấy mức thu nhập của lao động nam cao hơn từ 500 nghìn-2 triệu đồng so với lao động nữ.

 Lao động làm công ăn lương trong ngành nào có thu nhập tốt nhất?  - Ảnh 1.

Thu nhập từ việc làm bình quân/tháng của lao động làm công ăn lương chia theo giới tính và ngành kinh tế, năm 2019

Một số ngành có mức thu nhập bình quân tháng khá cao so với mặt bằng chung như hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm (9,5-10,8 triệu đồng); thông tin và truyền thông (8,7-10,3 triệu đồng); hoạt động kinh doanh bất động sản (8,7-9,7 triệu đồng); hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ (9,1-9,8 triệu đồng)...

Một số ngành vẫn còn có mức thu nhập thấp hơn khá nhiều so với mức trung bình như nông, lâm, thủy sản (3,5-5 triệu đồng); dịch vụ lưu trú, ăn uống (4,9-6 triệu đồng); hoạt động dịch vụ khác (4,9-5,7 triệu đồng); hoạt động làm thuê các công việc trong hộ gia đình (4,1-4,2 triệu đồng)...

Thái Quỳnh

Cùng chuyên mục
XEM