Tin tức, bài viết mới nhất về :

lãnh đạo ích kỷ

Muốn nhân viên đi theo, đừng làm nhà lãnh đạo kiểu này

Muốn nhân viên đi theo, đừng làm nhà lãnh đạo kiểu này

12/6/2014 10:33:08 PM

Việc của bạn không phải là sửa sai cho nhà lãnh đạo, mà là gia tăng giá trị. Nếu nhà lãnh đạo không thay đổi, bạn nên thay đổi thái độ hoặc chỗ làm.

Tags: nhà lãnh đạo, nhân viên, lãnh đạo ích kỷ