KIDO Group bắt đầu tiến hành chính sách "giang sơn quy về một mối" với KIDO Foods, cổ đông cần đặc biệt chú ý

24/11/2020 10:15 AM | Kinh doanh

Theo thông tin mới nhất từ KIDO Foods, ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc chi trả cổ tức và hoán đổi cổ phiếu là 14/12/2020; tỷ lệ hoán đổi giữa KDF và KDC là 1-1,3, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu của KIDO Foods sẽ đổi lấy 1,3 cố phiếu của công ty mẹ KIDO Group.

Như đã thông báo trong Đại hội cổ đông 2020, trong năm 2020, KIDO Group sẽ bắt đầu thực hiện chính sách ‘giang sơn quy về một mối’. Cụ thể: các công ty con của họ sẽ ngừng giao dịch trên các sàn chứng khoán với mã cổ phiếu riêng cũng như không còn có những bảng báo cáo tài chính hay Đại hội cổ đông riêng. KIDO Group muốn tập trung nguồn lực để tăng cường sức mạnh của mình trên sàn chứng khoán cũng như tạo vị thế tốt hơn khi đi kêu gọi vốn đầu tư.

KIDO Group (KDC) đang bắt đầu ‘xuống tay’ từ KIDO Foods (KDF). Mới đây, KIDO Foods đã chính thức thông báo về thời gian nhận cổ tức đặc biệt và tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu sang công ty mẹ với các cổ đông.

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc chi trả cổ tức và hoán đổi cổ phiếu là 14/12/2020 và tỷ lệ hoán đổi giữa KDF và KDC là 1-1,3.

Về vấn đề chi trả cổ tức đặc biệt: tỷ lệ thực hiện là 30% (tương đương 3.000 đồng/cổ phiếu), đối tượng chi trả - cổ đông có tên trong ngày chốt danh sách và ngày thực hiện việc chi trả cổ tức sẽ bắt đầu từ 29/12/2020.

Về tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu KDC: tỷ lệ hoán đổi 1-1,3, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu của KIDO Foods sẽ đổi lấy 1,3 cổ phiếu của công ty mẹ KIDO Group; đối tượng thực hiện – cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách (ngoại trừ cổ đông KIDO Group không tham gia đợt phát hành lần này).

Thông qua lộ trình dự kiến hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu KDF trên Sở Giao dịch chứng khoán (GDCK) Hà Nội để thực hiện việc sáp nhập vào KIDO Group theo Hợp đồng sáp nhâp, với chi tiết như sau: ngày giao dịch cuối cùng tại Sở GDCK Hà Hội là ngày 10/12/2020, ngày hủy đăng ký giao dịch là 11/12/2020, ngày chốt danh sách cổ đông để hoán đổi là 14/12/2020, này cổ phiếu KDF không còn giá trị giao dịch mua bán và nhượng quyền trên thị trường là 11/12/2020.

Số lượng cổ phần mà KIDO Foods đã phát hành tại Sở GDCK Hà Nội khoảng 56 triệu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Quỳnh Như

Cùng chuyên mục
XEM