Khởi công cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng trước tháng 6/2023

27/07/2022 19:23 PM | Kinh doanh

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 91/NQ-CP về việc triển khai Nghị quyết số 60/2022/QH15 ngày 16-6-2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1...

Theo đó, Chính phủ giao các địa phương tổ chức lập, thẩm tra, thẩm định, quyết định phê duyệt dự án thành phần được phân cấp và thực hiện các công việc tiếp theo bảo đảm khởi công cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng trước ngày 30/6/2023.

Nghị quyết quyết nghị cho Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, tỉnh An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng thực hiện thẩm quyền của người quyết định đầu tư tổ chức lập thẩm định quyết định phê duyệt dự án thành phần được Thủ tướng phân cấp làm cơ quan chủ quản.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trên và người có thẩm quyền tổ chức thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư áp dụng hình thức chỉ định thầu trong 2 năm 2022 và 2023 đối với các gói thầu tư vấn, xây lắp liên quan đến các dự án thành phần, gói thầu phục vụ di dời hạ tầng kỹ thuật, gói thầu thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Riêng gói thầu xây lắp các dự án thành phần (không bao gồm gói thầu xây lắp phục vụ di dời hạ tầng kỹ thuật, đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư) việc chỉ định thầu kèm theo yêu cầu tiết kiệm tối thiểu 5% giá trị dự toán gói thầu (không bao gồm chi phí dự phòng).

Nghị quyết cũng cho phép UBND các tỉnh, thành này triển khai đồng thời một số công việc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xác định các bãi đổ chất thải rắn xây dựng trong giai đoạn chuẩn bị dự án.

UBND các tỉnh, thành phố: An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công trình đối với các dự án thành phần thuộc phạm vi quản lý; tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, lãng phí gây thất thoát tài sản nhà nước.

Chính phủ giao các tỉnh khẩn trương rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án bảo đảm đủ năng lực, kinh nghiệm theo quy định pháp luật để triển khai, thực hiện các dự án thành phần được phân cấp làm cơ quan chủ quản.

Thành lập Ban chỉ đạo của tỉnh, thành phố để chỉ đạo thực hiện Dự án ngay sau khi Nghị quyết này được ban hành.

Chịu trách nhiệm trong việc bảo đảm nguồn vốn bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án; tổ chức lập khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho dự án hoàn thành trước 31-10-2022.

Ngoài ra, các địa phương phải tổ chức lập, thẩm tra, thẩm định, quyết định phê duyệt dự án thành phần được phân cấp, hoàn thành trước ngày 20/01/2023 và thực hiện các công việc tiếp theo, phấn đấu bàn giao 70% diện tích mặt bằng của các gói thầu xây lắp khởi công trước ngày 30-6-2023 và cơ bản bàn giao diện tích còn lại trước ngày 31/12/2023.

Theo Bảo Anh

Cùng chuyên mục
XEM