Hơn 20.000 doanh nghiệp Việt Nam đang nằm im chờ... chết

28/03/2016 12:38 PM | Kinh doanh

Có 20.044 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh (tạm ngừng hoạt động có thời hạn và có đăng ký) và tạm ngừng hoạt động (không đăng ký hoặc chờ giải thể).

Báo cáo tại phiên họp Chính phủ cuối tuần qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong quý 1/2016, có 20.044 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh (tạm ngừng hoạt động có thời hạn và có đăng ký) và tạm ngừng hoạt động (không đăng ký hoặc chờ giải thể), tăng 23,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong số đó, trên 90% là các doanh nghiệp có quy mô nhỏ (vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng). Có 2.919 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước .

Tuy nhiên, tín hiệu đáng mừng là có 9.376 doanh nghiệp trước đây gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động nay quay lại hoạt động, tăng 8,3% so với quý 4/2015 và tăng 84,1% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, trong quý I có 23.767 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 186.013 tỷ đồng; so với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp tăng 24,8%, số vốn đăng ký tăng 67,2%.

Vốn đăng ký bình quân 1 doanh nghiệp đạt 7,8 tỷ đồng, tăng 34,5% so với cùng kỳ.

Về sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, tính đến ngày 25/2/2016, cả nước đã thực hiện cổ phần hóa được 20 doanh nghiệp; đã thành lập ban chỉ đạo cổ phần hóa của 66 doanh nghiệp, xác định giá trị doanh nghiệp của 79 doanh nghiệp, công bố giá trị doanh nghiệp của 31 doanh nghiệp; đã thoái vốn với giá trị trên sổ sách 141,9 tỷ đồng, thu về 460,6 tỷ đồng.

Tô Mạn

Cùng chuyên mục
XEM