Hậu đổi chủ, Ocean Group vẫn tiếp tục lỗ

05/08/2022 15:58 PM | Kinh doanh

Ocean Group ghi nhận doanh thu thuần quý II đạt 154,3 tỷ đồng, tăng 30%; khoản lỗ sau thuế là 21 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi gần 42 tỷ đồng. Tại thời điểm 30/6, khoản lỗ lũy kế của Ocean Group là 2.760 tỷ đồng.

Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group, HoSE: OGC) vừa công bố báo cáo tài chính quý II với doanh thu thuần 154,3 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, doanh thu bán hàng tăng 15,5% lên 113,2 tỷ đồng; doanh thu cung cấp dịch vụ là 23 tỷ đồng, gấp 3,7 lần cùng kỳ. Giá vốn hàng bán tăng 21% lên 103 tỷ đồng giúp biên lãi gộp được cải thiện từ 27,9% lên 33,2%.

Hậu đổi chủ, Ocean Group vẫn tiếp tục lỗ - Ảnh 1.

Đơn vị: Tỷ đồng

Doanh thu tài chính giảm 96,3% còn 210 triệu đồng do lãi tiền gửi và tiền cho vay giảm mạnh. Chi phí tài chính tăng 72,8% lên 12,8 tỷ đồng do công ty bỏ thêm 5 tỷ đồng để trích lập dự phòng cho các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn do giá cổ phiếu PVR giảm trong kỳ. Ngoài ra, chi phí bán hàng của Ocean Group đi ngang so với cùng kỳ còn chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 59%.

Bên cạnh đó, khoản lợi nhuận khác của công ty đã giảm từ lãi 58,7 tỷ đồng về lỗ 4,4 tỷ đồng do năm nay không ghi nhận giảm các khoản công nợ phải trả cho CTCP tài chính Điện lực sau khi có phán quyết của tòa án có thẩm quyền về tranh chấp giữa hai bên liên quan trong giao dịch đặt mua cổ phần OCH phát sinh từ 2014.

Kết quả, Ocean Group ghi nhận khoản lỗ sau thuế là 21 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi gần 42 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là âm 14,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 50,5 tỷ đồng; EPS giảm từ 168 đồng về âm 48 đồng. Đây là quý thứ 2 liên tiếp công ty ghi nhận lỗ, kể cả sau khi đổi chủ.

Hậu đổi chủ, Ocean Group vẫn tiếp tục lỗ - Ảnh 2.

Đơn vị: tỷ đồng.


Lũy kế 6 tháng đầu năm, Ocean Group ghi nhận doanh thu thuần 256,8 tỷ đồng, tăng 16,6% so với nửa đầu năm 2021. Biên lãi gộp tưng từ 23,2% lên 26,3%. Tuy nhiên, sau 2 quý khoản lỗ sau thuế của công ty là 59,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 16,3 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/6, khoản lỗ lũy kế của công ty là 2.760 tỷ đồng. Vốn góp chủ sở hữu đạt 3.000 tỷ đồng cùng với số khoản mục khác ghi nhận dương nên vốn chủ sở hữu vẫn đang dương 956 tỷ đồng. Nợ vay tài chính ở mức 157,7 tỷ đồng; giảm 9% trong đó 95,9% là nợ dài hạn.

Tổng tài sản của công ty đạt 2.881 tỷ đồng, giảm khoảng 2% so với đầu năm. Khoản đầu tư cho kinh doanh chứng khoán của công ty giảm 75,5% còn 21,7 tỷ đồng, trong khi đó trích lập dự phòng chứng khoán kinh doanh giảm tăng 10 tỷ đồng lên 11,2 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn là 415,8 tỷ đồng, nhưng trích lập dự phòng cho những khoản đó đòi lên đến 1.030 tỷ đồng.

Ocean Group đổi chủ từ tháng 5

Về Ocean Group, đơn vị này là doanh nghiệp đa ngành, hoạt động trong các lĩnh vực từ bất động sản, dịch vụ khách sạn với thương hiệu Star City, Sunrise hay trong lĩnh vực thực phẩm với thương hiệu kem Tràng Tiền, bánh Givral thông qua công ty con là One Capital Hospitality ( HNX: OCH ) và cả Ocean Bank. Tuy nhiên, đến tháng 5 vừa qua công ty đã chính thức đổi chủ sau khi một loạt lãnh đạo cấp cao xin từ nhiệm.

Cụ thể, sau khi tuyên bố kiểm soát 51% vốn Ocean Group, nhóm cổ đông IDS Equity Holdings (công ty quản lý tài sản rủi ro chuyên đầu tư vào những doanh nghiệp bị định giá thấp tại Việt Nam) đã trở thành cổ đông lớn nhất tại tập đoàn này.

Trong phiên họp cổ đông thường niên năm nay, hầu hết thành viên HĐQT, Ban kiểm soát đương nhiệm của Ocean Group đã từ nhiệm với lý do cá nhân. Thay vào đó, các cá nhân mới được bổ nhiệm thay thế đều là người của IDS Equity Holdings. Ngoài việc tiếp quản Ocean Group, nhóm cổ đông IDS Equity Holdings cũng đã tiếp quản cả One Capital Hospitality.

Theo Trọng Hiếu

Cùng chuyên mục
XEM