Hành trình 20 năm Vinasoy: Lan tỏa những điều tốt đẹp

21/12/2017 19:30 PM | Kinh doanh

"Thành công không phải là đích đến mà là từng trải nghiệm trong xuyên suốt hành trình". Và Vinasoy đã minh chứng cho điều đó với những con số biết nói về doanh nghiệp thuần Việt bền vững suốt 20 năm qua.

Hành trình lớn đôi khi bắt đầu từ những câu chuyện nhỏ, cùng tham khảo hành trình 20 năm của Vinasoy tại đây: http://20nam.vinasoycorp.vn/

A.D

Cùng chuyên mục
XEM