Hàng nghìn người dân nghèo Mê Linh sắp có cơ hội mua nhà giá rẻ

20/03/2017 08:41 AM | Kinh doanh

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1739/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở cho người thu nhập thấp tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

Theo quyết định, quy mô diện tích nghiên cứu khoảng 167.691m2 được chia làm 2 khu với khu I có diện tích 20.296m2; Khu II có diện tích 147.395m2. Quy mô dân số khoảng 4.577 người, trong đó khu I chiếm khoảng 1.678 người; Khu II chiếm khoảng 2.899 người.

Cụ thể, các khu chức năng trong khu I sẽ gồm đất công cộng khu vực có diện tích khoảng 4.095m2, chiếm khoảng 20,2% diện tích. Đất hỗn hợp có diện tích khoảng 12.709m2, chiếm khoảng 62,6% diện tích. Đất đường giao thông cấp đô thị và khu vực gồm đường chính đô thị và đường chính khu vực có tổng diện tích khoảng 3.492m2, chiếm khoảng 17,2% diện tích.

Trong khu II, đất đường giao thông cấp khu vực gồm đường chính khu vực và đường khu vực có tổng diện tích khoảng 19.559m2, chiếm khoảng 13,3% diện tích đất Khu II. Đất trường THCS có diện tích khoảng 8.302m2, chiếm khoảng 5,6% diện tích. Đất trường mầm non có diện tích khoảng 5.062m2, chiếm khoảng 3,4% diện tích. Đất cây xanh, TDTT đơn vị ở có diện tích khoảng 14.147m2, chiếm khoảng 9,6% diện tích. Đất nhóm nhà ở có tổng diện tích khoảng 76.404m2, chiếm khoảng 51,8% diện tích, đất bãi đỗ xe có diện tích khoảng 2.025m2, chiếm khoảng 1,4% diện tích đất Khu II.

UBND Hà Nội giao giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc chịu trách nhiệm kiểm tra, xác nhận hồ sơ bản vẽ, Quy định quản lý theo đồ án Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 phù hợp nội dung Quyết định này; UBND huyện Mê Linh chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch Kiến trúc và Công ty cổ phần Đầu tư thiết kế và Xây dựng Việt Nam tổ chức công bố công khai nội dung Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt cho các tổ chức, cơ quan và nhân dân biết, thực hiện, lưu trữ hồ sơ đồ án theo quy định.

Chủ tịch UBND huyện Mê Linh, Chủ tịch UBND xã Tiền Phong và Thanh tra Sở Xây dựng có trách nhiệm chỉ đạo kiểm tra, quản lý, giám sát việc xây dựng đồng bộ về quy hoạch kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được phê duyệt và xử lý các trường hợp xây dựng sai quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Theo Lan Nhi

Cùng chuyên mục
XEM