HAGL nói gì về các khoản nợ tới hạn và việc "bốc hơi" 11,3% lợi nhuận ?

11/04/2016 21:01 PM | Kinh tế vĩ mô

Gần 8.298 tỷ đồng khoản vay và trái phiếu, tương đương hơn 25% tổng nợ phải trả của HAGL sẽ đến hạn thanh toán trong năm 2016. Tập đoàn đang làm việc với các chủ nợ và xin phê duyệt từ CQNN có thẩm quyền. Chi tiết về việc tái cơ cấu nợ không được tiết lộ.

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã CK HAG -HoSE) mới đây đã có công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế TNDN lũy kế từ đầu năm giữa Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất do công ty tự lập và báo cáo sau kiểm toán.

Lợi nhuận giảm do tăng giá vốn trích trước sân bay Nongkhang

Lợi nhuận sau thuế TNDN đã giảm từ 679 tỷ đồng xuống còn 602 tỷ đồng. Đã có 77 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế bốc hơi, tương đương tỷ lệ 11,3%.

Nguyên nhân là do trong quá trình kiểm toán, Ernst & Young Việt Nam đề nghị điều chỉnh tăng giá vổn trích trước của sân bay Nongkhang thêm 124 tỷ đồng do áp dụng nguyên tắc thận trọng trong ước tính kế toán. Trong khi đó, kiểm toán viên giảm 47 tỷ đồng chi phí do vốn hóa chi phí lãi vay trích bổ sung lãi suất 5%/năm của trái phiếu kèm chứng quyền ngành cao su.

Cho Chủ tịch vay nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích

HAGL cũng giải trình về vấn đề cần nhấn mạnh trong Báo cáo kiểm toán độc lập, bao gồm về các khoản nợ vay và việc HAGL cho vay các bên liên quan.

Tập đoàn này cho biết diễn biến và kết quà của nghiệp vụ tái cơ cấu nợ đang ở giai đoạn HAGL làm việc với các chủ nợ và xin phê duyệt từ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Do yêu cầu bảo mật của các chủ nợ cũng như của cơ quan Nhà nước, Hoàng Anh Gia Lai không được phép công bố các thông tin chi tiết về diễn biến và nội dung tái cơ cấu nợ trước khi nghiệp vụ hoàn thành. Tập đoàn cho biết sẽ công bổ thông tin chi tiết ngay khi được phép.

Đối với nghiệp vụ cho vay đối với các bên liên quan, các nghiệp vụ này thực hiện trên cơ sở phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Hoàng Anh Gia Laiđảm bảo hài hòa lợi ích với các nghiệp vụ mà ông Đoàn Nguyên Đức dùng tài sản cá nhân (bao gồm cổ phiếu HAG và HNG) để bảo lãnh cho các nghiệp vụ vay vốn. Đến cuối năm 2015, các khoản phải thu cho vay ông Đoàn Nguyên Đức là 697 tỷ đồng.

Theo kiểm toán viên, HAGL đang có các khoản cho các bên liên quan vay ngắn hạn và dài hạn với trị giá lần lượt là 821 tỷ đồng và 5.050 tỷ đồng chưa được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Các thiếu sót về mặt thủ tục, Hoàng Anh Gia Lai cho biết sẽ tham khảo ý kiến Luật sư để khắc phục và hoàn thiện trong thời gian sớm nhất.

Theo Thanh Thủy

Cùng chuyên mục
XEM