Hà Nội phấn đấu đến năm 2030 thu nhập bình quân đầu người GRDP đạt 12.000-13.000 USD

23/06/2020 17:08 PM | Kinh tế vĩ mô

Dự thảo báo cáo của Hà Nội cho thấy, bình quân giai đoạn 2016-2020, GRDP bình quân đầu người ước đạt 5.420 USD, tăng 1,5 lần so với năm 2015, bằng 1,8 lần cả nước.

Sáng 23/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị lấy ý kiến góp ý của các ban, bộ, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội Trung ương vào dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Về quy trình chuẩn bị dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết Thành ủy đã tổng kết 8 chương trình, đề án của Thành ủy, là luận chứng quan trọng để xây dựng và hoàn thiện dự thảo báo cáo. Bản dự thảo lần thứ nhất được hoàn thiện vào tháng 1/2020; bản dự thảo lần thứ 2 đến nay đã có 8 lần hoàn thiện, được Ban Thường vụ Thành ủy thông qua trước khi đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng của Thành phố để lấy ý kiến góp ý của nhân dân.

Văn kiện Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được trình Bộ Chính trị xem xét cho ý kiến vào tháng 9/2020.

Dự thảo báo cáo của Hà Nội cho thấy, bình quân giai đoạn 2016-2020, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 7,39%, đạt mục tiêu đề ra (từ 7,3-7,8%), cao hơn giai đoạn 2011-2015 (6,93%); năm 2020, quy mô GRDP ước đạt 1,06 triệu tỷ đồng, khoảng 45 tỷ USD; GRDP bình quân đầu người ước đạt 5.420 USD, tăng 1,5 lần so với năm 2015, bằng 1,8 lần cả nước.

Tuy nhiên dù tốc độ tăng, quy mô kinh tế cơ bản đạt chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI đề ra nhưng vẫn chưa tạo được các "đột phá lớn" và chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của Thành phố. Ngành dịch vụ tăng trưởng dưới tiềm năng, thấp hơn mức tăng GRDP chung, đóng góp trong cơ cấu GRDP có xu hướng giảm.

Từ những hạn chế, Hà Nội xác định giai đoạn 2020-2025 tiếp tục phát triển nhanh và bền vững theo hướng đô thị thông minh, thành phố đổi mới sáng tạo; duy trì tăng trưởng kinh tế cao hơn so với trung bình cả nước và cao hơn giai đoạn 2015-2020. Hà Nội cơ bản trở thành thành phố công nghiệp hóa - hiện đại hóa, GRDP/người đạt 8.100-8.300 USD.

Phấn đấu đến năm 2030, Thủ đô Hà Nội trở thành thành phố  "Xanh - Văn hiến - Văn minh - Hiện đại", đô thị phát triển năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh cao trong nước, khu vực và quốc tế. Hà Nội trở thành thành phố công nghiệp hóa-hiện đại hóa hoàn chỉnh, thành phố thông minh, GRDP/người đạt 12.000-13.000 USD.

PV

Cùng chuyên mục
XEM