Hà Nội kết luận 'chưa phát hiện sai phạm' tại công trình 61 Trần Phú

22/05/2022 10:05 AM | Xã hội

Thành phố Hà Nội cho biết, kết quả kiểm tra, rà soát cho thấy dự án tại khu đất số 61 phố Trần Phú (Ba Đình) được triển khai thực hiện theo đúng quy hoạch, kiến trúc được phê duyệt; chưa phát hiện sai phạm về quy trình, thủ tục cũng như của tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình giải quyết hồ sơ...

Dự án tại số 61 Trần Phú được thành phố Hà Nội xác định "chưa phát hiện sai phạm". Ảnh: TH
Dự án tại số 61 Trần Phú được thành phố Hà Nội xác định "chưa phát hiện sai phạm". Ảnh: TH

UBND thành phố Hà Nội vừa có báo cáo gửi Bộ Xây dựng về rà soát tổng mặt bằng và phương án kiến trúc công trình đa chức năng Postef, số 61 Trần Phú (phường Điện Biên, quận Ba Đình).

'Không làm gia tăng áp lực giao thông'

Theo báo cáo, về định hướng quy hoạch tại khu vực, theo Kết luận số 54-KL/TƯ ngày 28/12/2012 của Bộ Chính trị và các quy định liên quan, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu trung tâm chính trị Ba Đình (quyết định số 2411/QĐ-TTg ngày 10/12/2013). Khu đất trên (lô G1) có định hướng: Di chuyển nhà máy sản xuất, xây dựng thành tổ hợp thương mại, dịch vụ, khách sạn cao cấp; khai thác tối đa không gian ngầm phục vụ thương mại, dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật và chỗ đỗ xe. Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc gồm tầng cao tối đa 11 tầng, mật độ xây dựng 50% .

Báo cáo của UBND thành phố cũng cho biết, liên quan đến phương án quy hoạch, kiến trúc công trình, về quy trình, thủ tục, Sở QHKT đã thực hiện việc chấp thuận tổng mặt bằng và phương án kiến trúc công trình đảm bảo đầy đủ quy trình quy định và công khai, minh bạch.Tại Quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu trung tâm chính trị Ba Đình ban hành kèm theo Quyết định số 2710/QĐ-UBND ngày 21/5/2014 của UBND thành phố có nêu: “Khu nhà máy thiết bị bưu điện di dời hoàn toàn xây dựng công trình dịch vụ hỗn hợp”.

Về sử dụng đất, chức năng và các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc của công trình được chấp thuận phù hợp với đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm chính trị Ba Đình, tỷ lệ 1/2000 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 2411/QĐ-TTg ngày 10/12/2013.

Cũng theo báo cáo nêu trên, trên cơ sở nội dung đề xuất đầu tư của chủ đầu tư, Sở QHKT đã báo cáo UBND thành phố Hà Nội, gửi xin ý kiến Bộ Xây dựng. Trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Xây dựng, UBND thành phố Hà Nội, Sở QHKT đã lấy ý kiến Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch thành phố; đề nghị chính quyền địa phương lấy ý kiến cộng đồng dân cư...Các ý kiến cơ bản thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng công trình đa chức năng tại khu đất 61 Trần Phú.

Về không gian kiến trúc cảnh quan, công trình Postef cao 11 tầng/42,9m (chiều cao tương đương với công trình nhà làm việc Quốc hội), khối đế công trình có khoảng lùi 17m, khối tháp công trình có khoảng lùi 28m so với chỉ giới đường Hùng Vương là phù hợp.

Về phần ngầm công trình, báo cáo nêu, theo Điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu trung tâm chính trị Ba Đình, tỷ lệ 1/2000 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt, tại khu đất nêu trên có định hướng khai thác tối đa không gian ngầm phục vụ thương mại, dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật và chỗ đỗ xe.

Phần ngầm của công trình được chấp thuận có 6 tầng hầm, trong đó bố trí các chức năng văn phòng, dịch vụ, kỹ thuật và chỗ đỗ xe là phù hợp với định hướng Điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu trung tâm chính trị Ba Đình, đảm bảo trong ranh giới sử dụng đất hợp pháp… Phần ngầm của công trình đã được Sở Xây dựng Hà Nội cấp giấy phép xây dựng năm 2020.

Trong phần đánh giá tác động của dự án, báo cáo của thành phố Hà Nội cho biết, dự án nằm trong phạm vi, ranh giới đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu trung tâm chính trị Ba Đình, tỷ lệ 1/2000. Chức năng và các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất của đồ án đã được các đơn vị tổ chức lập, thẩm định đồ án phân tích, đánh giá mức độ ảnh hưởng, cân đối hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật tại khu vực trước khi đưa ra định hướng quy hoạch, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

“Dự án được chấp thuận có chức năng và các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc phù hợp với đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu trung tâm chính trị Ba Đình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, do vậy, sẽ không làm gia tăng áp lực lên hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật của khu vực xung quanh. Mặt khác, tại khu đất dự án đã dành quỹ đất 1.555 mét vuông để mở rộng các tuyến đường xung quanh theo quy hoạch, sẽ góp phần tích cực tăng diện tích đất giao thông, nâng cao năng lực giao thông của các tuyến đường tại khu vực”, báo cáo nêu.

'Chưa phát hiện sai phạm'

Về việc bảo tồn, phát huy giá trị bức phù điêu “Quân dân Thủ đô bắn rơi máy bay Mỹ” , báo cáo nêu, theo danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn quận Ba Đình đã được UBND thành phố phê duyệt (Quyết định số 5745/QĐ-UBND ngày 14/10/2016), địa điểm 61 Trần Phú, nơi có bức phù điêu, không thuộc danh mục kiểm kê di tích. Tuy nhiên, bức phù điêu ghi dấu sự kiện lịch sử cách mạng của quân và dân Thủ đô thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, do vậy, việc lưu giữ bức phù điêu là cần thiết.

“Kết quả kiểm tra, rà soát cho thấy dự án đầu tư xây dựng công trình đa chức năng Postef tại khu đất số 61 phố Trần Phú, phường Điện Biên, quận Ba Đình được triển khai thực hiện theo đúng quy hoạch, kiến trúc được phê duyệt. Chức năng và các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đã được các đơn vị tổ chức lập, thẩm định đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu trung tâm chính trị Ba Đình, tỷ lệ 1/2000 phân tích đánh giá mức độ ảnh hưởng, cân đối hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật tại khu vực trước khi đưa ra định hướng quy hoạch, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Quy trình, thủ tục quản lý đầu tư, quản lý đất đai theo đúng quy định của pháp luật; chưa phát hiện sai phạm về quy trình, thủ tục cũng như của tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình giải quyết hồ sơ. Dự án đầu tư có thể tiếp tục triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật”, báo cáo của UBND thành phố Hà Nội nêu.

Văn bản của thành phố Hà Nội cho biết, tiếp thu ý kiến của dư luận xã hội, chuyên gia…, ngày 9/5, chủ đầu tư đã có văn bản đề xuất được nghiên cứu lại tổng mặt bằng và phương án kiến trúc dự án theo hướng giảm số tầng hầm, bảo tồn bức phù điêu và tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc công trình.

Để có cơ sở xem xét toàn diện, thận trọng tác động của dự án, Ban Cán sự đảng UBND thành phố đã báo cáo Thường trực Thành ủy xem xét chỉ đạo thực hiện một số nội dung trước khi cho phép nhà đầu tư tiếp tục triển khai dự án.

Cụ thể, về phương án quy hoạch, kiến trúc công trình, thành phố giao Sở QHKT chủ trì, phối hợp với Hội Kiến trúc sư Việt Nam, những đơn vị liên quan tổ chức hội đồng gồm các chuyên gia, nhà khoa học... nghiên cứu, đánh giá phương án quy hoạch, kiến trúc, làm việc với nhà đầu tư để thống nhất biện pháp, tổ chức thi tuyển để lựa chọn phương án kiến trúc đóng góp cho không gian, cảnh quan khu vực theo hướng giảm số tầng hầm, chuẩn hóa chức năng, công năng công trình .

Phương án quy hoạch, kiến trúc sau đó sẽ được công bố đầy đủ, rộng rãi trước công luận, bảo đảm công khai, minh bạch và sự đồng thuận.

Về bức phù điêu, giao Sở QHKT xem xét, đánh giá phương án quy hoạch, kiến trúc của dự án, phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao, UBND quận Ba Đình, nhà đầu tư nghiên cứu phương án bảo tồn, giữ nguyên trạng về quy mô, nghệ thuật và nội dung.

Căn cứ chủ trương, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, UBND thành phố sẽ chỉ đạo các sở, ngành thành phố thực hiện, bảo đảm đồng bộ trong rà soát, đánh giá phương án quy hoạch, kiến trúc của dự án; đề xuất phương án giải quyết, xử lý phù hợp.

Báo cáo nêu, căn cứ Điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu trung tâm chính trị Ba Đình được phê duyệt và các quy định có liên quan, Sở QHKT đã chấp thuận tổng mặt bằng và phương án kiến trúc công trình công cộng đa chức năng (Tổ hợp thương mại, dịch vụ, khách sạn cao cấp) tại khu đất nêu trên kèm theo Văn bản số 530/QHKT-TMB-PAKT ngày 25/01/2017 với các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc: Mật độ xây dựng khoảng 50%; số tầng cao 11 tầng nổi + tum thang kỹ thuật và có 6 tầng hầm; tổng diện tích sàn nổi khoảng 32.306,6 mét vuông, tổng diện tích sàn tầng hầm khoảng 43.023,3 mét vuông; chiều cao công trình 42,9 mét.

Trường Phong

Cùng chuyên mục
XEM