Tin tức, bài viết mới nhất về :

Giải mã sức hấp dẫn của steve jobs

Bill Gates giải mã sức hấp dẫn của Steve Jobs

Bill Gates giải mã sức hấp dẫn của Steve Jobs

18/01/2015 10:00:00 AM

Bill Gates cho rằng Steve Jobs cũng "không hoàn hảo" như những người bình thường khác, nhưng ông luôn ngưỡng mộ cách huyền thoại của Apple.

Tags: sức hấp dẫn , Steve Jobs , quảng cáo , thương hiệu , giải mã sức hấp dẫn của steve jobs