Gia nhập KIDO, Tường An lãi gần gấp đôi năm trước

16/04/2018 10:50 AM | Kinh doanh

Năm 2017, lợi nhuận trước thuế của Tường An là 166 tỷ đồng so với 84 tỷ đồng trong năm 2016, tăng 98,2%. Năm 2018, công ty đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế là 250 tỷ đồng, tăng 50% so với năm cũ.

Sáng ngày 16/4, Công ty cổ phần dầu thực vật Tường An tổ chức Đại hội thường niên và thông qua kế hoạch hoạt động năm 2018.

Năm 2017, doanh thu, lợi nhuận của Tường An đều tăng trưởng tốt

Sau hơn một năm Tường An gia nhập KIDO, Tường An đã có những thay đổi lớn trong hoạt động sản xuất kinh doanh với lợi nhuận trước thuế tăng 98,2% gần gấp đôi so với năm 2016. Doanh thu tăng 9% so với năm 2016, đạt 4.338 tỷ đồng.

Doanh thu thuần tăng từ 3.978 tỷ đồng lên 4.338 tỷ đồng (9%). Lợi nhuận tăng từ 84 tỷ đồng năm 2017 lên 166 tỷ đồng năm 2017.

Năm 2018, Tường An đặt kế hoạch doanh thu 5.100 tỷ đồng, lãi trước thuế 250 tỷ đồng, thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2017 thay đổi từ 16% đến 24% và kế hoạch chia cổ tức năm 2018 tỷ lệ 24%.

Năm 2018, sẽ thâm nhập vào các ngành hàng mới, liên doanh liên kết để thâm nhập vào thị trường thực phẩm đóng gói

Để đạt được mục tiêu đạt doanh thu 5.100 tỷ đồng và lợi nhuận trước thế 250 tỷ đồng, theo chia sẻ của bà Nguyễn Thị Hạnh, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần dầu thực vật Tường An, công ty có 4 chiến lược sau.

Thứ nhất, đa dạng hóa danh mục các sản phẩm. Nhu cầu người tiêu dùng rất đa dạng và có phân khúc khác nhau. Do đó, công ty phải nghiên cứu để phát triển thị trường.

Thứ hai, phát triển hệ thống kênh phân phối và mức độ tiếp cận của người tiêu dùng. Tiếp tục mở rộng kênh phân phối, đầu tư nguồn lực để triển khai mạnh mẽ việc mở rộng kênh phân phối thông qua đội ngũ, trình độ đội ngũ để triển khai định hướng của công ty.

Thứ ba, thâm nhập các ngành mới, liên doanh liên kết để thâm nhập thị trường thực phẩm đóng gói. Theo bà Hạnh, giá trị ngành thực phẩm năm 2018 là khoảng 250.000 tỷ đồng, trong đó dầu ăn, nước uống, nước sốt, mì đường là 175.000 tỷ đồng, còn lại là các sản phẩm khác. Và ngành thực phẩm đóng gói có tăng trưởng khoảng 6,2% trong năm 2018.

Thứ tư, đầu tư vào thương hiệu hơn nữa để phát triển thương hiệu.

Thế Trần

Cùng chuyên mục
XEM