Tin tức, bài viết mới nhất về :

Dầu Thực vật Tường An

Bị cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ, doanh thu dầu Tường An sụt giảm 15,2% trong 9 tháng đầu năm 2019

Bị cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ, doanh thu dầu Tường An sụt giảm 15,2% trong 9 tháng đầu năm 2019

10/17/2019 7:11:43 AM

Dầu Tường An chỉ đạt doanh thu 2.724.306 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2019, tuy nhiên nhờ cơ cấu sản phẩm hợp lý và hoạt động bán hàng được cải thiện, lợi nhuận của họ lại tăng gần 50%.

Tags: dầu tường an, Dầu Thực vật Tường An, doanh thu dầu Tường An, lợi nhuận dầu Tường An

Gia nhập KIDO, Tường An lãi gần gấp đôi năm trước

Gia nhập KIDO, Tường An lãi gần gấp đôi năm trước

4/16/2018 10:50:00 AM

Năm 2017, lợi nhuận trước thuế của Tường An là 166 tỷ đồng so với 84 tỷ đồng trong năm 2016, tăng 98,2%. Năm 2018, công ty đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế là 250 tỷ đồng, tăng 50% so...

Tags: lợi nhuận trước thuế, Dầu Thực vật Tường An, đại hội thường niên, thị trường thực phẩm, Nguyễn Thị Hạnh

Ông Trần Lệ Nguyên lên làm Chủ tịch dầu Tường An

Ông Trần Lệ Nguyên lên làm Chủ tịch dầu Tường An

10/6/2016 4:57:00 PM

Mới đây, Kido đã được chấp thuận chào mua công khai 65% cổ phần của Tường An với mức giá 78.000 đồng/cổ phiếu, giá trị thương vụ gần 1.000 tỷ đồng.

Tags: Ông Trần Lệ Nguyên, Dầu Thực vật Tường An, Đại hội đồng cổ đông